×
Wyszukaj w serwisie
×

Podsumowanie nowej edycji MIS

Dnia 16 listopada 2023r. w świetlicy wiejskiej w Skorogoszczy odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszego etapu nowej edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na lata 2023-2025.

Tomasz Krystosek – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Agnieszka Okupniak – Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu w obecności Zastępcy Burmistrza Dariusza Struskiego przekazali na ręce obecnych sołtysów naszej gminy symboliczne tabliczki finalizujące zadanie. Sołtys Chróściny, Sołtys Mikolina, Sołtys Oldrzyszowic, Sołtys Różyny, Sołtys Saren Małych oraz Sołtys Skorogoszczy mieli okazję osobiście podziękować za wsparcie, jakie ich sołectwom udało się otrzymać.

Inicjatywa miała na celu dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. W roku 2023 z nowej edycji projektu skorzystało pierwsze 7 sołectw z gminy Lewin Brzeski na łączną kwotę dofinansowania 45 500 zł, w tym:

  • Sołectwo Chróścina: "Doposażenie świetlicy wiejskiej" – 6 500 zł,
  • Sołectwo Mikolin: "Doposażenie sali spotkań dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Mikolinie" – 6 500 zł,
  • Sołectwo Oldrzyszowice: "Doposażenie świetlicy wiejskiej" – 6 500 zł,
  • Sołectwo Przecza: "Zakup karuzeli tarczowej z siedziskami, siedziska huśtawkowego i ławki" – 6 500 zł,
  • Sołectwo Różyna: "Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej" – 6 500 zł,
  • Sołectwo Sarny Małe: "Doposażenie placu zabaw w Sarnach Małych" – 6 500 zł,
  • Sołectwo Skorogoszcz: "Organizacja jubileuszu 800-lecia Skorogoszczy" – 6 500 zł

Wartość tegorocznych zadań to kwota w wysokości 61 305,11 zł, z czego 16 008,90 zł stanowił wkład własny gminy Lewin Brzeski, pozostałe 45 296,21 zł to wsparcie z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

W ciągu kolejnych 2 lat, pozostałe 13 sołectw gminy Lewin Brzeski będą miały szansę udziału w w/w projekcie i skorzystania z dotacji, która pomoże w wykonaniu planowanych przedsięwzięć w zakresie realizacji małych projektów lokalnych.

 Podsumowanie pierwszego etapu nowej edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w gminie Lewin Brzeski