×
Wyszukaj w serwisie
×

Lewin Brzeski, kościół farny, ołtarz główny (1613r.): konserwacja estetyczna – restauracja ołtarza głównego – etap II

Logo.png

Nazwa programu: Ochrona zabytków

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

"Lewin Brzeski, kościół farny, ołtarz główny (1613r.): konserwacja estetyczna – restauracja ołtarza głównego – etap II"

W ramach zadania zostanie wykonana konserwacja estetyczna - restauracja ołtarza z wyłączeniem części składowych predelli  oraz podstawy szczytu ołtarza. Realizacja zadania składa się z następujących etapów: sklejenie rozstępów i pęknięć drewna w miejscach ich występowania, rekonstrukcja ubytków drewna ornamentów i innych elementów nastawy ołtarzowej, uzupełnienie ubytków drewna, uzupełnienie ubytków zaprawy powierzchni płaskich nastawy ołtarzowej, uzupełnienie ubytków zaprawy w obrębie polichromii i złoceń, uzupełnienie złoceń na poler, rekonstrukcja złoceń na mat, scalenie ubytków warstwy polichromii, nałożenie werniksu końcowego na polichromię ołtarza, montaż ołtarza i wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

Gmina Lewin Brzeski otrzymała  dofinansowanie na realizację tego zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 51.000,00 zł na podstawie zawartej umowy z dnia 23.08.2023r. dotyczącej dofinansowania zadania w ramach programu Ochrona Zabytków ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Całkowita wartość zadania to kwota 174.865,00 zł.