×
Wyszukaj w serwisie
×

Remont drogi gminnej ulicy Narutowicza w Lewinie Brzeskim

logotypy RFRD.png

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Remont drogi gminnej ulicy Narutowicza w Lewinie Brzeskim

dofinansowanie: 895 152,60 zł
całkowita wartość: 1 491 921,00 zł

KRÓTKI OPIS ZADANIA:

Roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania polegającego w szczególności na:

 1. Wykonaniu robót przygotowawczych i rozbiórkowych.
 2. Wymianie istniejących krawężników.
 3. Remoncie nawierzchni drogi.
 4. Wymianie nawierzchni chodnika/utwardzonego pobocza.
 5. Wykonaniu docelowego oznakowania pionowego i poziomego.
 6. Remoncie elementów odwodnienia.
 7. Wymianie wpustów na nowe kompletne.
 8. Odtworzeniu uszkodzonej studni.
 9. Wymianie wpustu przykanalika.
 10. Regulacji wysokościowej istniejącej studni.
 11. Zabezpieczeniu infrastruktury.
 12. Wykonaniu tablic informacyjnych o projekcie.

Realizacja zadania: lata 2023-2024

Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi gminnej na terenie miasta Lewin Brzeski.

Efekty rzeczowe: W ramach inwestycji zostanie wyremontowana jezdnia i pobocza na odcinku 627 m, zostanie zastosowane oznakowanie poziome i pionowe. Droga gminna 102437 O to najdłuższa droga gminna w mieście Lewin Brzeski. Przy tej drodze zlokalizowane są budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne oraz przedszkole publiczne. Droga stanowi jedyne połączenie mieszkańców budynków mieszkalnych w kierunku budynków użyteczności publicznej, dworca PKP, przedszkoli i szkół na terenie miasta Lewin Brzeski. Poprawie ulegnie także dostęp do oddalonego o ok. 140 m budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim oraz o 150 m Komendy Policji w Lewinie Brzeskim. Wszystko to przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa użytkowników drogi.