×
Wyszukaj w serwisie
×

Świetlicowe Mikołajki w Skorogoszczy i Łosiowie

6 grudnia Święty Mikołaj miał bardzo dużo pracy i dlatego poprosił o pomoc Burmistrza Lewina Brzeskiego Pana Artura Kotarę, który odwiedził z prezentami dzieci w Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim - Oddział w Skorogoszczy oraz w Świetlicy Terapeutycznej - Oddział w Łosiowie.

Dzieci już od wielu dni wyczekiwały Świętego Mikołaja. Przygotowywały dekorację sali, kartki pamiątkowe oraz występy. Swoje prace i piękny program mikołajkowy zaprezentowały na spotkaniu z Mikołajem, a właściwie Pomocnikiem Świętego Mikołaja. W tę rolę wcielił się doskonale Nasz Pan Burmistrz.

Dziękuję Pracownikom Świetlic za przygotowanie Mikołajek, a także za zaangażowanie w codzienną pracę z dziećmi w Świetlicach Terapeutycznych. Dzieciom natomiast dziękuję za uśmiech i wspaniały występ. Dziękuję Dyrektorom szkół, w których mieszczą się oddziały Świetlic Terapeutycznych: Pani Renacie Pawlus - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy oraz Panu Stanisławowi Kowalczykowi - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Łosiowie – za ich życzliwość i przychylność dla pracy oddziałów. Również Dyrektorowi Domu Kultury w Lewinie Brzeskim – Panu Wojciechowi Najdzie za odwiedziny z kamerą.

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia galerii zdjęć z tego spotkania.

Przypomnę, że Oddziały w Łosiowie i Skorogoszczy Świetlicy Terapeutycznej  w Lewinie Brzeskim rozpoczęły działalność w październiku 2022 roku ze środków projektu unijnego pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem zadania była Gmina Lewin Brzeski, a bezpośrednim realizatorem Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim. Projekt był realizowany do 30 września 2023 roku. Wszystkie nasze Świetlice Terapeutyczne kontynuują działalność, są finansowane z budżetu Gminy Lewin Brzeski.

 

Renata Pietruńko, dyrektor Świetlic Terapeutycznych

Zapraszamy na ferie wszystkie zainteresowane dzieci w wieku szkolnym. Proszę śledzić informacje o zapisach na ferie do Świetlic Terapeutycznych. Informacje będą zamieszczone na stronie internetowej gminy, stronach szkół i FB placówek.

Logo.jpeg