×
Wyszukaj w serwisie
×

Zmiana Rozporządzenia Wojewody Opolskiego ws. HPAI

Informujemy o Rozporządzeniu Wojewody Opolskiego z dnia 16 lutego 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie miast na prawach powiatów brzeskiego i opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2024 r. poz. 483).

W rozporządzeniu Wojewody Opolskiego 0510/P/3/2024 z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów brzeskiego i opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opol. Poz. 430) wprowadzono następujące zmiany:

 1. Obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków – HPAI w miejscowości: Borkowice, Chróścina, Przecza, Skorogoszcz, Łosiów, Różyna, Wronów;
 2. Obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) w miejscowości: Buszyce, Leśniczówka, Golczowice, Kantorowice, Lewin Brzeski, Mikolin, Nowa Wieś Mała, Oldrzyszowice, Sarny Małe, Stroszowice.

OBSZAR ZAPOWIETRZONY WYSOCE ZJADLIWĄ GRYPĄ PTAKÓW

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
 2. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
 5. posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

 1. wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 4. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 5. transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

OBSZAR ZAGROŻONY WYSOCE ZJADLIWĄ GRYPĄ PTAKÓW

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
 2. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 1. wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 4. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 5. transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

PDFZmiana Rozporządzenia Wojewody Opolskiego z dnia 16 lutego 2024r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków.pdf (234,80KB)