×
Wyszukaj w serwisie
×

Wykaz placówek działających na rzecz ofiar przemocy w rodzinie

Wykaz placówek działających na rzecz ofiar przemocy w rodzinie na terenie województwa opolskiego przedstawia się następująco:

  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 27, tel. 77 404 26 30, e-mail: sekretariat@mgopslewin.naszops.pl
  2. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 14, tel. 784 947 310
  3. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 14, tel. 77 444 79 14, e-mail: k.kotala@brzeg-powiat.pl
  4. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu, ul. Małopolska 20a, tel. 77 455 63 90, 77 455 63 91, 77 400 59 50, e-mail: , mopr@mopr.opole.pl
  5. Punkt Pomocy Kryzysowej MOPS w Brzegu, ul. Piastowska 29a, ul. 77 416 05 06, e-mail: ppk@mops-brzeg.pl
  6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu. Mieszkanie Chronione dla Ofiar Przemocy w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, tel. 77 416 95 05, e-mail: , sekretariat@pcprbrzeg.pl
  7. Dom Matki i Dziecka w Opolu, ul. Masłowskiego 1, tel. 77 454 07 60, e-mail: dommatki@dfoz