×
Wyszukaj w serwisie
×

Porozumienie 27 gmin!

Porozumienie 27 gmin, będących członkami Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, w tym Gmina Lewin Brzeski, to realizacja wspólnego przedsięwzięcia pn. "Zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej".
W ramach przyznanych środków z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, zakupione zostaną m.in. dron z kamerą termowizyjną, agregat prądotwórczy, pilarki, motopompy, rękaw przeciwpowodziowy, zbiornik na wodę pitną.
 
W dniu 27 marca burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara podpisał porozumienie, na podstawie którego Gmina Lewin Brzeski otrzyma dofinansowanie w kwocie niemal 450 tys. zł, co stanowi 95% kosztów całkowitych, na zakup sprzętu o którym mowa powyżej.
 

 Podpisanie porozumienia, na zdjęciu burmistrz Lewina Brzeskiego, burmistrz Prószkowa, Starosta Opolski oraz Skarbnicy gmin