×
Wyszukaj w serwisie
×

ZAPROSZENIE DO NABORU PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH W PROCESIE OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY LEWIN BRZESKI NA LATA 2024-2030

Szanowni Państwo,

 

Gmina Lewin Brzeski przystąpiła do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Brzeski na lata 2024-2030 (GPR).

 

Opracowanie dokumentu GPR realizowane jest w formule uspołecznionej, co oznacza możliwość włączenia się różnych podmiotów w realizację działań rozwojowych dedykowanych obszarowi rewitalizacji, wyznaczonemu Uchwałą nr LXX/566/2024 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Lewin Brzeski (link do uchwały).

 

W związku z tym zapraszam Państwa do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które przyczynią się do wsparcia prowadzonego przez Gminę Lewin Brzeski procesu odnowy obszaru rewitalizacji. Zgłoszenia należy składać w terminie od 15 kwietnia 2024 r. do 14 maja 2024 r. poprzez formularz zgodnie z zasadami naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 

Założono, że projekty powinny przyczyniać się do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych oraz gospodarczych i/lub przestrzenno-funkcjonalnych i/lub technicznych i/lub środowiskowych występujących na obszarze rewitalizacji w celu wyprowadzenia go z sytuacji kryzysowej. Powinny być także spójne z celami rewitalizacji i powiązane z innymi działaniami rewitalizacyjnymi. Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad składania opisów projektów ujęto w załączniku do zaproszenia.

 

Przyszli wnioskodawcy projektów będą mogli aplikować o środki na ich realizację m.in. z programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, a także innych programów.

 

Serdecznie zapraszam do składania koncepcji projektów na formularzu karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

DOCXZasady naboru.docx (35,40KB)
DOCXZaproszenie do naboru.docx (30,86KB)
DOCXKarta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.docx (40,83KB)
 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Burmistrz Lewina Brzeskiego