×
Wyszukaj w serwisie
×

Położenie Gminy Lewin Brzeski

Gmina Lewin Brzeski leży u ujścia Nysy Kłodzkiej do Odry, w zachodniej części województwa opolskiego przy głównych szlakach komunikacyjnych południowej Polski. Południowym obrzeżem biegnie autostrada A4, łącząca gminę Lewin Brzeski z Dolnym i Górnym Śląskiem oraz Małopolską. Od północy granicę gminy stanowi rzeka Odra.

Gmina zajmuje obszar 15.970 ha, z czego Lewin Brzeski - położony w jej centralnej części - zajmuje 1.035 ha.

Cała gmina liczy 12 025 mieszkańców [stan na 31.12.2022r.], z czego w Lewinie Brzeskim zamieszkuje niecałe 5,5 tysiąca osób. Tereny wiejskie podzielone są na 20 sołectw: Łosiów, Strzelniki, Różyna, Jasiona, Leśniczówka, Buszyce, Skorogoszcz, Chróścina, Wronów, Mikolin, Golczowice, Borkowice, Błażejowice, Mała Nowa Wieś, Kantorowice, Sarny Małe, Stroszowice, Oldrzyszowice, Przecza i Ptakowice.

Komunikacja

Ważnym szlakiem komunikacyjnym jest droga krajowa Nr 94 łącząca Wrocław z Opolem, a następnie z Górnym Śląskiem. Droga ta przebiega przez Strzelniki, Łosiów, Buszyce, Skorogoszcz i Borkowice.

Lewin Brzeski ma dobre połączenie drogowe z leżącą na południu województwa opolskiego Nysą oraz z usytuowanym na północy Kluczborkiem.

To drugie połączenie zapewnia jedyna na odcinku Brzeg-Opole przeprawa mostowa przez Odrę w Mikolinie. Gmina Lewin Brzeski ma dogodne połączenia drogowe z ościennymi gminami: Brzegiem, Popielowem, Dąbrową, Niemodlinem i Olszanką.

Przez teren gminy także biegnie autostrada A4 z Berlina przez Wrocław na Górny Śląsk. W niedalekiej przyszłości będzie to jedno z głównych połączeń drogowych Europy Zachodniej z krajami Europy Wschodniej.

Gminę przecina linia kolejowa Wrocław-Katowice, która również łączy południowo-zachodnią część Polski z Górnym Śląskiem. Przebiega ona przez Łosiów, Lewin Brzeski i Przeczę.

Zasoby naturalne

W granicach gminy zlokalizowane są udokumentowane złoża kruszyw naturalnych, które zajmują ok. 700 ha i stanowią idealne źródło dla inwestorów z sektora wykorzystującego kruszywa naturalne.

kruszywa_page-0001.jpeg700 ha złóż kruszyw naturalnych i 300 ha terenów inwestycyjnych

PDFDane dotyczące potencjału ludzkiego oraz rynku pracy.pdf (388,07KB)

PDFZasoby ludzkie zatrudnienie i wynagrodzenie.pdf (302,65KB)

DOCXWykaz instytucji okołobiznesowych.docx (17,37KB)