×
Wyszukaj w serwisie
×

Historia


Herb Lewina Brzeskiego Za  herb  gminy  przyjęto  herb miasta wzorowany na odcisku pieczęci   z 1333 roku. W obecnym kształcie został ustalony 18 czerwca 1998 roku w statucie gminy. Przedstawia on złotego lwa wspiętego w prawo i wspartego na trzech wzgórzach. Jest to tak zwany herb "mówiący", który nawiązuje do niemieckiej nazwy Lewina Brzeskiego tj.: Löwen (Löwe - lew).

 

Zamek myśliwski w Kantorowicach

Ponadto statut gminy ustalił flagę, którą jest prostokątne płótno trójkolorowe, podzielone na trzy równe poziome części od góry koloru żółtego, niebieskiego i zielonego.

Historia terenów wokół Lewina Brzeskiego sięga zamierzchłych czasów wczesnego średniowiecza. Liczne ślady osadnictwa różnych kultur, cmentarzyska, grodziska oraz liczne stanowiska archeologiczne i zabytki z okresu od VI do XV wieku świadczą o bogatych i różnorodnych formach życia człowieka na tych terenach. Przez obszar gminy przebiegał w kierunku ze wschodu na zachód szlak bursztynowy oraz trakt handlowy wiodący z Wrocławia na Węgry.

 

 

 

 

Kościół w Lewinie Brzeskim

 

 
Lewin leżący na prastarych terenach piastowskich już w 1333r. uzyskał prawa miejskie nadane przez książąt opolskich.

Historia Lewina Brzeskiego

 

 

 

Kościół w Łosiowie

 

Współczesne tereny gminy zamieszkiwał zakon Joanitów, a w Łosiowie znajdowała się siedziba komturii Kawalerów Maltańskich.

Historia Łosiowa

 

 

 


Kościół Skorogoszcz

Również trzecia co do wielkości miejscowość w gminie – Skorogoszcz posiada bogatą historię. To właśnie w Skorogoszczy od 1248r. wielokrotnie spotykali się książęta i szlachta, gdzie funkcjonowała komora celna.

Historia Skorogoszczy