×
Wyszukaj w serwisie
×

Informator gminny

https://lewinbrzeski.e-mapa.net/

Władze Gminy

 • Burmistrz Lewina Brzeskiego - Artur Kotara 
 • Przewodniczący Rady Miejskiej - Waldemar Włodek

Urzędy i instytucje

 • Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim - ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski, tel. 77 424 66 00;
 • Biuro Obsługi Wspólnej w Lewinie Brzeskim - ul. Konopnickiej 3, 49-340 Lewin Brzeski, tel./fax 77 464 70 01;
 • Komisariat Policji w Lewinie Brzeskim - ul. Kościuszki 47, 49-340 Lewin Brzeski, w godzinach od 7 do 15: +48 47 863 36 02, 885 680 104, w godzinach popołudniowych i nocnych: 47 8633 403;
 • Straż Pożarna OSP w Lewinie Brzeskim, tel. +48 516 416 701;
 • Urząd Pocztowy w Lewinie Brzeskim - ul. Pocztowa 8, 49-340 Lewin Brzeski, tel. 77 404 22 00;
 • Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów Oddział w Łosiowie – 49-330 Łosiów ul. Główna 123a, tel. 77 543 50 15;
 • Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów Oddział w Lewinie Brzeskim – 49-340 Lewin Brzeski, ul. Rynek 3, tel. 77 543 50 20;
 • Bank PKO BP S.A. Agencja w Lewinie Brzeskim – ul. Rynek 21/B, 49-340 Lewin Brzeski, tel. 77 412 72 68;
 • Usługi Wodno-Kanalizacyjne "Hydro-Lew" – 49-340 Lewin Brzeski, ul. Moniuszki 8a, tel. 77 412 73 05;
 • Zarząd Mienia Komunalnego - 49-340 Lewin Brzeski ul. M. Konopnickiej 3, tel. 77 412 76 63;
 • Pogotowie energetyczne - 991;
 • Stacja PKP – 49-340 Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 73.

Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna

 • Praktyka Lekarska s.c. Róża Chodara-Miklus, Kazimierz Miklus - 49-340 Lewin Brzeski ul. Kościuszki 52, tel. 77 412 75 28;
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vita" Janina Szponarska, Bronisław Szponarski - 49-340 Lewin Brzeski ul. Aleja Wojska Polskiego, tel. 77 412 72 76;
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Grupowa Lekarzy POZ "Nomag-Med" - 49-330 Łosiów ul. Słowackiego 1, tel. 602 644 306;
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski, tel. 77 404 26 30;
 • Stacja Opieki "CARITAS" - 49-345 Skorogoszcz, ul. Opolska (teren plebanii), tel. 77 412 16 00;
 • Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy im" - 49-340 Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 52, tel. 77 412 74 72;
 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin - na parterze Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim – czynny w każdą środę w godzinach od 16.30 do 19.30.

Kultura

 • Miejsko-Gminny Dom Kultury Lewin Brzeski - ul. Rynek 14, 49-340 Lewin Brzeski, tel. 77 404 23 00;
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim - ul. Kościuszki 52, tel. 77 412 74 78

Filie:
Strzelniki - 49-330 Łosiów, Strzelniki 60A, tel. 77 412 52 25;
Skorogoszcz - 49-345 Skorogoszcz, ul. Zamkowa 6, tel. 502 478 823;
Łosiów - 49-330 Łosiów, ul. Główna 116, tel. 77 412 50 86;
Przecza - 49-345 Skorogoszcz, Przecza 50A, tel.  77 415 94 21.

Sport

 • LZS "Olimpia" Lewin Brzeski;
 • LZS "Pogoń" Łosiów;
 • LZS Skorogoszcz;
 • LKJ "Husaria" Skorogoszcz.

Oświata

 • Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika - 49-340 Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 61, tel. 77 412 75 91;
 • Szkoła Podstawowa w Łosiowie, ul. Słowackiego 9, 49-330 Łosiów, tel. 77 412 53 26;
 • Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy- 49-345 Skorogoszcz, ul. Zamkowa 6, tel. 77 412 17 53;
 • Przedszkole Publiczne Nr 1 - 49-340 Lewin Brzeski, al. Wojska Polskiego 13, tel. 77 412 72 01;
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 - 49-340 Lewin Brzeski, ul. Narutowicza 2, tel. 77 412 76 82;
 • Przedszkole Publiczne Nr 1 - 49-330 Łosiów, ul. Główna 32, tel. 77 412 53 96;
 • Przedszkole Publiczne Nr 1 - 49-330 Łosiów, ul. J. Barona 2, tel. 77 412 53 93;
 • Przedszkole Publiczne - 49-345 Skorogoszcz, ul.Słowackiego 1, tel. 77 412 10 83;
 • Przedszkole Publiczne - 49-345 Skorogoszcz, Przecza 19, tel. 77 412 00 04;
 • Świetlica Terapeutyczna - 49-340 Lewin Brzeski, ul. Moniuszki 41a, tel. 77 412 89 72.

Kościoły parafialne

 • p.w. Wniebowzięcia NMP - 49-340 Lewin Brzeski, al. Wojska Polskiego 7, tel. 77 412 76 67;
 • p.w. św. Jakuba Apostoła - 49-345 Skorogoszcz, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3, tel. 77 412 10 27;
 • p.w. Jana Chrzciciela - 49-330 Łosiów, ul. Główna 3, tel. 790 225 333.