×
Wyszukaj w serwisie
×

Rolnictwo

Pole rzepakowe


Na terenie gminy Lewin Brzeski rolnictwo było zawsze jednym z głównych źródeł utrzymania ludności. Występują tu stosunkowo wysokiej klasy gleby a gospodarstwa indywidualne są dobrze zorganizowane. Korzystna jest także liczba zatrudnionych w tej gałęzi gospodarki. 77,4 % powierzchni gminy to tereny użytkowane w różny sposób przez rolników. Same grunty orne zajmują 10.452 ha.Rolnictwo jest oparte na gospodarstwach indywidualnych oraz na dużych gospodarstwach przejętych przez Agencję Nieruchomości Rolnych po PGR-ach. Zabudowania folwarczne - gospodarstwo Ptakowice
Po zlikwidowaniu państwowych gospodarstw rolnych na terenie gminy powstało 7 nowych gospodarstw rolnych. Należą do nich:

  • Gospodarstwo Rolne – Eryk Scholz w Ptakowicach;
  • Gospodarstwo Rolne w Przeczy;
  • Gospodarstwo Rolne sp. z o.o. we Wronowie;
  • Gospodarstwo Rolne przy Cukrowni „Wróblin” w Lewinie Brzeskim;
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe LESROL w Leśniczówce;
  • AGROPOL sp. jawna w Łosiowie;
  • AGROGAL sp. z o.o. w Błażejowicach.

Zajmują one łącznie około 6 tys. ha. Na terenie gminy grunty rolne uprawia również Spółdzielnia Produkcyjna z siedzibą w Wydrowicach.

Pole uprawne w okolicach wsi Strzelniki


Wskaźnik intensywności produkcji roślinnej jest znacząco wyższy niż w całym makroregionie południowo - zachodnim. W Gminie osiąga on wartość 154, w Makroregionie zaś 124. Oznacza to, że w produkcji roślinnej występuje różnorodność upraw. Przeważają (na tle makroregionu) uprawy buraka cukrowego, rzepaku i rzepiku.


Koniki Polskie-gospodarwstwo rolne Ptakowice Mięsne bydło Walijskie - gospodarstwo PtakowiceStosunkowo słabiej rozwinięta jest w gminie hodowla bydła i trzody chlewnej, ale i tak wskaźnik jej intensywności jest wyższy niż dla makroregionu.


W roku 1997 gmina przystąpiła do programu Odnowa Wsi. Udział w programie, który wzorowany jest na doświadczeniach Landu Nadrenii Palatynatu i Austrii, zadeklarowały trzy sołectwa: Łosiów, Skorogoszcz i Przecza. Do nich, zgodnie z uchwałą Nr VII/59/2003 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2003r., dołączyło sołectwo Oldrzyszowice.

Ponadto sołectwa biorą udział w corocznym konkursie "Piękna Wieś"


I nagrody w konkursie "Piękna Wieś" - 2003 rok w kategorii: Kantorowice

          WIEŚ
          Sołectwo Chróścina - I miejsce w Konkursie Piękna wieś w 2003r


          ZAGRODA WIEJSKA O CHARAKTERZE  PRODUKCYJNYM 
          Gabriela i Krzysztof Baucz z Oldrzyszowic


          ZABUDOWA JEDNORODZINNA
          Jadwiga i Józef Kubów z Borkowic


 

Rolnikom Gminy Lewin Brzeski służy pomocą Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Ważnym kierunkiem jego działalności jest upowszechnianie technologii proekologicznych i propagowanie produkcji zdrowej żywności.


UŻYTKOWANIE GRUNTÓW - ROLNICTWO OGÓŁEM 

Pow. ogółem w ha

W tym użytkowanie

W tym

Lasy i grunty leśne

Grunty pod wodami /stojące płynące, rowy/

Pozostałe

Prze-
ciętna pow. gosp. indywid.

ha

%

Grunty orne

Sady

Łąki

Pastwiska

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

15.970

12.360

77,4

10.452

84,6

56

0,5

1.358

11,0

494

4,0

1.534

9,6

582

3,6

1.494

9,5

11,1

 

STAN ROLNICTWA W GMINIE - PODSTAWOWE WSKAŹNIKI ZA 1996 ROK 

Gmina

Udział w strukturze zasiewów gospodarstw indywidualnych / % /

Wsk. intensywności organizacji produkcji roślinnej gospodarstw indywidualnych

Obsada inwentarza żywego /rolnictwo ogółem/ - 100 ha UR

Wsk. Intensywności organizacji produkcji w gospodarstwach indywidualnych

Zboża

Ziemniaki

Buraki cukrowe

Rzepak i rzepik

Sztuki fizyczne

Sztuki duże

Bydło

Trzoda chlewna

Lewin Brzeski

65,8

6,6

8,6

7,3

154,2

22,3

57,7

20,0

206,9

Makroregion Południowo–Zachodni

71,5

9,6

4,8

4,8

124,2

24,4

76,2

24,9

188,6

 

STRUKTURA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH 

Ogółem gospodarstw indywidualnych

1,00 – 1,99 ha

2,00 – 4,99 ha

5,00 – 9,99 ha

10,00 – 19,99 ha

20,00 – 49,99 ha

50,00 ha i więcej

Liczba gospod.

%

Liczba gospod.

%

Liczba gospod.

%

Liczba gospod.

%

Liczba gospod.

%

Liczba gospod.

%

706

135

19,1

181

25,6

220

31,2

132

18,7

33

4,7

5

0,7

 

PRACUJĄCY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH W 1996 R.

Liczba ogółem pracujących w 1 gospodarstwie rolnym

Pracujący wyłącznie w gospodarstwie w przeliczeniu na 1 gospodarstwo

Pełnozatrudnieni w przeliczeniu na 100 ha

2,3

1,7

20,9

 

Materiały źródłowe - "Przekształcenia obszarów wiejskich makroregionu południowo - zachodniego", pod redakcją prof. dr hab. Zofii Więckowicz, WAR Wrocław 1998r.