×
Wyszukaj w serwisie
×

Herb i flaga Gminy Lewin Brzeski

Herb Gminy Lewin Brzeski przedstawia złotego lwa wspiętego w prawo i wspartego na trzech wzgórzach. Jest to tak zwany herb "mówiący", który nawiązuje do niemieckiej nazwy Lewina Brzeskiego tj.: Löwen (Löwe - lew).

W obecnym kształcie obowiązuje od 2013 roku - został ustalony w Statucie gminy uchwalonym przez Radę Miejską w Lewinie Brzeskim uchwałą Nr XXXIX/304/2013 z dnia 24 września 2013 r.

Herb Gminy Lewin Brzeski

Ponadto statut gminy ustalił flagę, którą jest prostokątne płótno trójkolorowe, podzielone na trzy równe poziome części od góry koloru żółtego, niebieskiego i zielonego.

flaga.jpeg

Pieczęcią urzędową Gminy /w sprawach własnych/ jest pieczęć okrągła z wizerunkiem herbu Gminy i napisem w  otoku "GMINA LEWIN RZESKI".

Pieczęć Gminy.png

Herb oraz flaga uzyskała pozytywną opinię Komisji Heraldycznej (uchwała nr 116-1899/O/2013 z dnia 5 lipca 2013r.)