×
Wyszukaj w serwisie
×

Rada Miejska w Lewinie Brzeskim

Skład Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim kadencja 2014- 2018

 

SKŁAD RADY  MIEJSKIEJ:

 1. Waldemar Włodek                        Przewodniczący Rady

przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 9.00 do 10.00 w Ratuszu p. nr 15, tel. 77 424 66 30

 1. Mieczysław Adaszyński              Wiceprzewodniczący Rady

                                                             Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Piotr Barszcz
 2. Władysław Górka
 3. Zbigniew Gąsiorowski
 4. Stefan Kachel
 5. Jacek Kieroński
 6. Robert Laszuk                              Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
 7. Grażyna Michalska
 8. Roman Pudło
 9. Antoni Rak                                   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 10. Przemysław Ślęzak
 11. Zbigniew Wierzbicki                      11.01.2016 - wygaśnięcie mandatu radnego
 12. Ilona Gwizdak                               od 19.04.2016
 13. Anna Zacharewicz         
 14. Dariusz Zięba

STAŁE KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

            Zgodnie z art. 21 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami ) rada gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań. Rada Miejska w Lewinie Brzeskim powołała trzy stałe komisje rady ustalając na II sesji w dniu 08 grudnia 2014 roku składy osobowe.

SKŁADY KOMISJI RADY:

Komisja Rewizyjna

 1. Antoni Rak                               Przewodniczący Komisji
 2. Stefan Kachel                           Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Jacek Kieroński
 4. Zbigniew Wierzbicki                  11.01.2016 - wygaśnięcie mandatu radnego
 5. Władysław Górka

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Mieczysław Adaszyński             Przewodniczący Komisji
 2. Anna Zacharewicz                      Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Władysław Górka
 4. Grażyna Michalska
 5. Zbigniew Wierzbicki                    11.01.2016 - wygaśnięcie mandatu radnego
 6. Ilona Gwizdak

Komisja Rozwoju Gospodarczego

 1. Robert  Laszuk                          Przewodniczący Komisji
 2. Piotr Barszcz                            Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Zbigniew Gąsiorowski
 4. Roman Pudło
 5. Antoni Rak
 6. Przemysław Ślęzak
 7. Dariusz Zięba