×
Wyszukaj w serwisie
×

Biznes i inwestycje

 

Lewińska Strefa Biznesu

OFERTA  DLA  PRZEMYSŁU  I  USŁUG

Tereny inwestycyjne w Lewinie Brzeskim "Lewińska Strefa Biznesu"

Gmina Lewin Brzeski dysponuje terenami inwestycyjnymi położonymi w kilku miejscowościach gminy. Największy z nich - strefa inwestycji pn. "Lewińska Strefa Biznesu"znajduje się na terenie Lewina Brzeskiego i obejmuje prawie 100 ha powierzchni. Teren inwestycyjny z naszej strefy został laureatem w prestiżowym ogólnopolskim konkursie "Grunt na medal 2008".

Jest to teren z dostępem do wszystkich mediów, przeznaczony pod inwestycje przemysłowe i usługi. Do terenu bezpośrednio przylegają następujące drogi: droga gminna (ul. Kolejowa), droga powiatowa (ul. Kościuszki) oraz droga wojewódzka nr 458 (ul. Powstańców Śl.). Odległość od drogi krajowej nr 94 Opole-Wrocław wynosi 3 km. Lewińska Strefa Biznesu ma także dogodne połączenie z autostradą A4: kierunek Wrocław - węzeł Przylesie (21km) oraz kierunek Katowice/Kraków - węzeł Prądy (16 km). Przez teren Strefy przebiega nowoczesna magistrala kolejowa E-30 Katowice-Wrocław z dostępem do 2 bocznic kolejowych (odległość 100m i 400m). Najbliższe lotniska międzynarodowe mieszczą się: we Wrocławiu (dojazd do 1 godz.) oraz w Katowicach (dojazd ok.1,5 godz.)

W obrębie Lewińskiej Strefy Biznesu są ulokowane 2 przedsiębiorstwa: Wipak Polska Spółka z o.o. oraz MERA S.A.

Szczegółowe informacje: Tereny inwestycyjne

 

Inne tereny przeznaczone pod inwestycje przemysłowe

Gmina Lewin Brzeski dysponuje także innymi terenami inwestycyjnymi położonymi w kilku miejscowościach gminy. Powierzchnia tych terenów łącznie przekracza 100 ha.

Zobacz więcej: Inne tereny przeznaczone pod inwestycje


OFERTA DLA BRANŻY TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNEJ oraz DLA BRANŻY MIESZKANIOWEJ:

 

Nieruchomości pod usługi hotelarskie

Gmina Lewin Brzeski proponuje 4 lokalizacje, na których mogą powstać obiekty związane z usługami hotelarskimi.
Trzy nieruchomości (działki) położone są w centrum miasta Lewin Brzeski w bezpośredniej granicy z Rynkiem (hotele na ok.40-60 miejsc), a jedna położona jest we Wronowie na skraju Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (8km od Lewina Brz.) - pałac z XIXw. spełnia warunki do utworzenia tam dużego (na ok. 100 miejsc noclegowych) centrum konferencyjnego lub ośrodka SPA.

Zobacz więcej: Nieruchomości pod usługi hotelarskie

 

Tereny pod inwestycje związane z turystyką i rekreacją

Gmina opracowała koncepcję zagospodarowania przestrzennego terenu  na cele turystyczne (2 duże jeziora z czystą wodą, powierzchnia wody - 80 ha) położonego w miejscowości Kantorowice, 2 km od Lewina Brzeskiego.

Zobacz więcej: Tereny pod inwestycje związane z turystyką i rekreacją

Gmina Lewin Brzeski oferuje także możliwość inwestowania w obrębie plaży miejskiej przy akwenie w Lewinie Brzeskim (2ha).

 

Nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe

Gmina aktualnie dokonuje zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w Lewinie Brzeskim w kierunku rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
Nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe będą miały w sumie ponad 100 ha.

Zobacz więcej: Nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe

 

Tereny pod inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii

Gmina Lewin Brzeski stwarza możliwości pod inwestycje* związane z odnawialnymi źródłami energii:

• Elektrownie wodne
        – rzeka Nysa Kłodzka
• Elektrownie wiatrowe
        – rejon Różyna – Łosiów – Strzelniki - Jasiona
• Biogaz
        – Przecza, Leśniczówka, Błażejowice

Zobacz więcej: Tereny pod inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii


Ulgi i ułatwienia inwestycyjne

Uchwała "de minimis" zwalniająca z podatku od nieruchomości:

Dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje na terenie gminy Lewin Brzeskiego oraz tworzących nowe miejsca pracy gmina oferuje pomoc "de minimis" w zakresie zwolnienia od podatku od nieruchomości. W ramach pomocy można uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości do wysokości 70% wartości naliczonego podatku od gruntów, budynków i budowli na okres do 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw i do 5 lat w przypadku dużych.

 

Dofinansowanie Unijne:

Dla przedsiębiorców chcących korzystać z inwestycji dofinansowywanych ze źródeł unijnych Gmina Lewin Brzeski oferuje bezpłatne usługi doradcze oraz szkoleniowe w Centrum Informacji Europejskiej.

Zobacz więcej: AKTUALNOŚCI

 

Strefa ekonomiczna:

Obecnie Gmina jest w trakcie procedury utworzenia lewińskiej podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park", która da możliwość korzystania z ulg i ułatwień wynikających z prowadzenia działalności w lewińskiej podstrefie ekonomicznej.

 

Zobacz więcej: Ulgi i ułatwnienia inwestycyjne

 

 

Kontakt w sprawie inwestycji oraz opieka inwestora:

RAFAŁ POZIEMSKI - Manager ds. Inwestycji - Wydział Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim -

tel. 77 424 66 37, e-mail: poziemski@lewin-brzeski.pl