×
Wyszukaj w serwisie
×

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski

logo RPO WO 2007 - 2013


Gmina Lewin Brzeski realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski”.

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to ok. 7,7 mln zł, z czego 64 % kosztów kwalifikowanych dofinansuje Unia Europejska z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami RPO WO.

Przewiduje się, że prace związane z realizacją inwestycji będą trwały od III kwartału 2010 roku do III kwartału 2011 roku. 

 

 

Wczytywanie...

trasa kanalizacji - przebieg kanalizacji zgodnie z projektem pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski". 

 

Kalendarium wydarzeń:

kwiecień
2011 roku

 

 

 

Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w mieście Lewin Brzeski postępują zgodnie z umową. Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w mieście Lewin Brzeski zostały zakończone na następujących ulicach: Kopernika, Piasta Kołodzieja, Krótkiej, Zamkowej. Obecnie trwają prace odtworzeniowe na ulicach Zamkowej i Krótkiej.

 

luty
2011 roku

 

Trwają prace ziemne przy lokalizacji przepompowni ścieków w rejonie ulic: Kościuszki oraz Al. Wojska Polskiego.

 

07 
października
2010 roku

 

Prace budowlane rozpoczęły się w drodze powiatowej : Aleja Wojska Polskiego oraz drogach gminnych: Krótkiej, Kopernika, Kilińskiego oraz Konopnickiej w Lewinie Brzeskim.

 

02 
sierpnia
2010 roku

 

Wykonawca robót poinformował o rozpoczęciu prac w rejonie ulicy Zamkowej w Lewinie Brzeskim, która znajduje się w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta.

 

22
lipca
2010 roku

 

Rozpoczęły się prace budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Kościuszki, Piasta Kołodzieja.

 

06
lipca
2010 roku

 

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z Wykonawcą Nadzoru Inwestorskiego firmą: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska ERGRA Sp. z o.o. z Opola.

 

 14
czerwca
2010 roku
 

 

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z Wykonawcą robót firmą SOBET S.A. z Brzegu oraz przekazano plac budowy.

 

 08
lutego
2010 roku

 

Gmina Lewin Brzeski podpisała z Zarządem Województwa Opolskiego umowę na dofinansowanie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski".

 

18 listoprada 2009 roku

 

 

  

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007 -2013 podjął uchwałę nr 4123/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno - ściekowa i gospodarka odpadami RPO WO na lata 2007 - 2013. Projekt Gminy Lewin Brzeski zanalazł się na loiście rankiungowej projektów wybranych do dofinansowania.

 

   

 

 Galeria zdjęć

Budowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim - sierpień 2010 Budowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim - sierpień 2010 Budowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim - sierpień 2010 - ul. Powstańców Śląskich Budowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim - sierpień 2010 - ul. Powstańców Śląskich Budowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim - sierpień 2010 - ul. Powstańców Śląskich

Budowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim - sierpień 2010 - ul. Powstańców Śląskich Budowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim -listopad 2010 -  ul. Piasta Kołodzieja Budowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim -listopad 2010 -  ul. Piasta Kołodzieja Budowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim - marzec 2011 - ul. Kilińskiego Budowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim - marzec 2011 - ul. Konopnickiej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim - marzec 2011 - ul. Krótka Budowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim - marzec 2011 - ul. Matejki Budowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim - marzec 2011 - ul. MatejkiBudowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim - kwiecień 2011 - ul. Zamkowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim - kwiecień 2011 - ul. Zamkowa 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim - kwiecień 2011 - ul. Zamkowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim - kwiecień 2011 - ul. Krótka Budowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim - kwiecień 2011 - ul. Krótka