×
Wyszukaj w serwisie
×

Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej zakończona

loga RPO WO

Gmina Lewin Brzeski zakończyła realizację inwestycji związanej z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej w Lewinie Brzeskim – przedszkoli publicznych i zabytkowego Ratusza.

rastusz w Lewinie Brzeskim przed rewitalizacją   rastusz w Lewinie Brzeskim przed rewitalizacją   ratusz po rewitalizacji   ratusz po rewitalizacji

Odrestaurowanie 3 budynków kosztowało 1.072 tysiące złotych, z czego 870 tys. dofinansuje Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

przedszkole nr 1 w Lewinie Brzeskim przed rewitalizacją   przedszkole nr 1 w Lewinie Brzeskim przed rewitalizacją   przedszkole nr 1 po rewitalizacji   przedszkole nr 1 po rewitalizacji

W ramach inwestycji w przedszkolach dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacji elewacji, malowania elewacji wraz z odnowieniem detali architektonicznych, wymiany pokrycia dachowego przybudówki w przedszkolu nr 2 oraz odwodnienia połaci dachowych obu przedszkoli. W Ratuszu natomiast wykonano remont elewacji, renowację i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz  pokrycia dachowego.

przedszkole nr 2 w Lewinie Brzeskim przed rewitalizacją   przedszkole nr 2 w Lewinie Brzeskim przed rewitalizacją    przedszkole nr 2 po rewitalizacji   przedszkole nr 2 po rewitalizacji

Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym był Zakład Techniczno – Budowlany „POLBAU” z Opola.