×
Wyszukaj w serwisie
×

Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim

zmk.jpeg

Zarząd Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. M. Konopnickiej 3, 49-340 Lewin Brzeski
tel.: +48 77 412 76 63

e-mail: zmk_lewinb@poczta.onet.pl

NIP: 747 - 187 - 98 - 34, KRS: 0000375789, REGON: 160377479
konto: 04 8870 0005 2003 0199 7499 0001

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

 

Prezes: Paweł Chojnacki

Główny księgowy: Magdalena Nowak

 

Prezes przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 12.00 do 15.00.

 

Zarząd Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie: wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych, zleconych prac remontowo – budowlanych, transportem i zbieraniem odpadów komunalnych.

W przypadku awarii w lokalach komunalnych zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. poza godzinami pracy Zarządu należy kontaktować się z:

 telefony alarmowe:

  • Maciejem Liką - tel. 517 043 428 (wszystkie sprawy związane z bieżącym utrzymaniem lokalu lub budynku)
  • Grzegorzem Nowakiem - tel. 516 146 595  (awarie elektryczne)
  • Markiem Chruszcz - tel. 513 143 434 (awarie kanalizacji)

       lub konserwatorami:

  • Grzegorzem Dobrzańskim     - tel. 509 397 748
  • Józefem Drozdem               - tel. 509 397 345

 

Akt założycielski Zarządu Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski sp. z o.o.:

PDFAkt założycielski ZMK - Lewin Brzeski sp. z o.o. (872,48KB)

RTFKlauzula informacyjna ZMK.rtf (74,70KB)
RTFZarządzenie w spr. wyznaczenia IODO.rtf (78,02KB)
 

W związku ze złym stanem technicznym budynków pozostających w zasobach mieszkaniowych Gminy Lewin Brzeski oraz wieloletnim brakiem podwyżek stawek za utrzymanie lokali w latach poprzednich, co spowodowało olbrzymie zaległości remontowe, Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwałą Nr XXXVI/311/2009 w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2009-2013 zobowiązała Burmistrza Lewina Brzeskiego do podniesienia stawek bazowych czynszu dla lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy.

Od lipca 2012 roku stawka czynszu za 1 m2 wynosi 4,70 zł.

           

Uchwała Nr XXXVI/311/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2009 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2009-2013.
DOCUchwała_Nr_XXXVI-311-2009 (249,00KB)

Zarządzenie Nr 2089/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
DOCZarządzenie Nr 2089-2010 (42,00KB)

Zarządzenie Nr 2287/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 28 lipca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
DOCZarządzenie nr 2287-2010 (24,50KB)

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Lewin Brzeski:

        

Uchwała Nr XXII/170/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała_Nr_XXII-170-2008 (105,50KB)

Uchwała Nr XXV/192/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała_Nr_XXV-192-2008 (60,00KB)

Aby starać się o wynajem komunalnego lokalu mieszkalnego na zasadach określonych wyżej należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim wypełnione druki:

 Aby starać się o zamianę komunalnego lokalu mieszkalnego należy złożyć wypełnione druki:

Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

        

 Uchwała Nr XLV/387/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
DOCUchwała Nr XLV-387-2010 (72,50KB)


Zarządzenie Nr 2229/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia stawek z tytułu zarządu oraz dzierżawy i najmu
DOCZarządzenie Nr 2229-2010 (72,00KB)