×
Wyszukaj w serwisie
×

Atrakcje turystyczne Gminy Lewin Brzeski

Na walory krajobrazowe gminy składają się, oprócz Doliny rzeki Odry i Nysy Kłodzkiej, mniejsze potoki, nieliczne lasy i stawy, od bardzo dużych po oczka wodne, zadrzewienia śródpolne, a także w dużej mierze liczne obiekty kulturowe. Malowniczo położona jest większość wsi ze sterczącymi sylwetkami wież kościołów w stylu gotyckim, barokowym, neostylowym.

Z daleka widoczne też są sylwetki dworów i pałaców z zespołami parków. Dwory i przyległe do nich folwarki zachowały układ przestrzenny ulicówki urozmaiconej układem owalnicowym. Zabudowa mieszkalna, gospodarcza i mieszkalno–gospodarcza, parterowa, usytuowana szczytowo z ceramicznymi dachami dwuspadowymi podkreśla walor charakterystyczny wsi opolskiej. Walory krajobrazowe gminy kształtowane są przez bieg i starorzecza rzeki Odry i Nysy Kłodzkiej, lasy stanowiące otuliny wsi oraz Stawy Niemodlińskie.

W kompleksach leśnych we wschodniej części gminy istnieje obszar chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, który utworzony został dla ochrony największego płatu naturalnej roślinności i bogatej fauny lewego brzegu Odry w województwie opolskim. Drugim interesującym turystycznie obszarem jest „Stobrawski Park Krajobrazowy” stanowiący ostoję ptactwa o randze europejskiej. Na terenie gminy Park obejmuje dolinę Odry i Nysy Kłodzkiej wraz z kompleksami lasów i starorzeczami w okolicy Wronowa i Zawadna.

Zróżnicowane i czyste środowisko przyrodnicze oraz doskonałe położenie sprawiają, że gmina jest atrakcyjnym terenem aktywnych form wypoczynku. Gmina Lewin Brzeski charakteryzuje się dużym bogactwem stojących wód powierzchniowych. Pod tym względem należy do najbardziej zasobnych gmin Opolszczyzny. O atrakcyjności tych miejsc świadczą licznie odwiedzający akweny wodne osoby zamieszkałe nie tylko na Opolszczyźnie, ale również na Dolnym i Górnym Śląsku.

Pomiędzy zbiornikami pożwirowymi w Kantorowicach gmina Lewin Brzeski wydzieliła działki rekreacyjne przeznaczone pod zabudowę letniskową.

Tereny te rozwijają się bardzo dynamicznie – przez ostatnie kilka lat pomiędzy zbiornikami utworzył się pas małych, murowanych i przytulnych domków letniskowych. Ich właścicielami są osoby stale zamieszkałe zarówno na terenie województwa opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego. Działki mają wielkość ok. 3 arów, a ich koszt to ok. 15zł/m2.

W okolicach działek letniskowych wygospodarowany został teren przeznaczony na działalność usługową i gastronomiczną, który nie jest jeszcze w pełni zagospodarowany przez przedsiębiorców.

Dwa największe z nich, położone blisko siebie, koło miejscowości Ptakowice, o łącznej powierzchni 80 ha, posiadają ciekawie ukształtowaną linię brzegową sprzyjającą wypoczynkowi osób prywatnych , jak i biwakowania zorganizowanych grup. Pomiędzy akwenami znajduje się teren z wydzielonymi działkami rekreacyjnymi dla indywidualnych nabywców oraz około dwa hektary gruntu przeznaczonego na duży kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy i pole namiotowe.

W granicach miasta Lewin Brzeski usytuowany jest zbiornik wodny o powierzchni około 25 hektarów, z przygotowanym miejscem do kąpieli, zapleczem sanitarnym, parkingiem i wolnymi terenami do dalszego zagospodarowania.

W południowo-wschodniej części gminy występują stawy należące do kompleksu Stawów Niemodlińskich, jednego z największych w regionie.

Na obszarze gminy znajdujemy liczne ślady osadnictwa i osady różnych kultur, cmentarzyska, grodziska od VI do XV wieku. Liczne stanowiska archeologiczne i zabytki świadczą o bogatej i różnorodnej formie życia człowieka. Przez obszar gminy przebiegał szlak bursztynowy ze wschodu na zachód oraz trakt handlowy wiodący z Wrocławia do Węgier. Pierwsza historyczna wzmianka o Lewinie pochodzi z 1257r., a zawdzięczać ją należy klasztorowi Joanitów w Łosiowie, gdzie zawierano jakąś transakcję handlową dotyczącą Lewina.

Przez Gminę Lewin Brzeski przebiega trasa turystyczna „Szlakiem polichromii gotyckich” w kościołach w Łosiowie, Strzelnikach, Różynie i Buszycach ( tu niestety, podczas ostatniego remontu polichromie zostały zamalowane).

Przez Gminę Lewin Brzeski wiedzie też wytyczony szlak rowerowy długości 81 km. Trasa prowadzi przez najciekawsze tereny przyrodnicze i obejmuje swoim zasięgiem ważniejsze zabytki gminy. Przebieg szlaku, dla zwiększenia atrakcyjności, jak również dla większego bezpieczeństwa rowerzystów został wytyczony głównie drogami gruntowymi, przez rzadko uczęszczane tereny.

Pożwirowe akweny wodne, przecinające gminę rzeki, starorzecza i oczka wodne są bardzo atrakcyjne dla wędkarzy i zwolenników innych form wypoczynku nad wodą.

Zespół przyrodniczo krajobrazowy Kantorowice
Pałac Lewin Brzeski Kantorowice
Zamek myśliwski Kantorowice
Pałac Wronów
Pałac Łosiów
Zespół przyrodniczo krajobrazowy Lewin Brzeski
 Zespół przyrodniczo krajobrazowy Kantorowice
Zespół przyrodniczo krajobrazowy Kantorowice
Teren rekreacyjny przy ZPK Kantorowice
Dwór w Mikolinie
Zespół przyrodniczo krajobrazowy Kantorowice
Tablica szlaku rowerowego przy PGR Zawadno

Miejscowości Gminy Lewin Brzeski:

 1. Błażejowice
 2. Borkowice
 3. Buszyce
 4. Chróścina
 5. Golczowice
 6. Jasiona
 7. Kantorowice
 8. Łosiów
 9. Leśniczówka
 10. Mikolin
 11. Nowa Wieś Mała
 12. Oldrzyszowice
 13. Przecza
 14. Ptakowice
 15. Przysiółek Raski
 16. Różyna
 17. Sarny Małe
 18. Skorogoszcz
 19. Stroszowice
 20. Strzelniki
 21. Wronów