×
Wyszukaj w serwisie
×

Historia Lewina Brzeskiego

Miasto Lewin Brzeski - rys historyczny

XVI wieczna mapa Lewina Brzeskiego Lewin Brzeski (niem. Löwen) to stara osada targowa leżąca  w pobliżu przeprawy przez Nysę Kłodzką na ważnym szlaku handlowym, łączącym Śląsk z Węgrami. Dawna droga handlowa, przy której zlokalizowane zastało miasto, zaliczana była do tzw. węgierskiej odnogi szlaku bursztynowego. Prawa miejskie (magdeburskie) nadali osadzie książęta opolscy w połowie XIII wieku, a potwierdził je w 1333 roku książę Bogusław z Brzegu. Rok ten współcześni przyjmują za datę powstania miasta.

Płyta nagrobna z kościoła ewangelickiego w Lewinie Brzeskim Lewin Brzeski należał najpierw do Księstwa Legnicko-Brzeskiego, a od roku 1329 był w lennie korony czeskiej. W 1526 roku wraz z całym czeskim Śląskiem dostał się pod panowanie Habsburgów austriackich. W 1742 roku znalazł się w granicach Prus. W owym czasie miasto liczyło około 700 mieszkańców i było ośrodkiem regionu rolniczego.

Fragment ołtarza lipowego z kościoła ewangelickiego w Lewinie Brzeskim XIX wiek przyniósł rozwój przemysłu w znacznym stopniu związanego z zapleczem rolniczym. W przyłączonej do miasta wsi Wróblin powstała w 1882 roku istniejąca do dziś cukrownia. Z 1866 roku pochodzi zakład metalowy, który był najpierw fabryką maszyn rolniczych, potem produkował śruby, a następnie ostatnio mechanizmy magnetofonowe. W XIX wieku w Lewinie Brzeskim działał też młyn. Rozwinęło się także budownictwo, na potrzeby którego zaczęły w mieście pracować cegielnia, kaflarnia i tartak. Ważnym wydarzeniem dla miasta było w 1843 roku uruchomienie linii kolejowej z Wrocławia do Opola.

Pałac - Gimnazjum w Lewinie Brzeskim widok od strony frontu W 1939 roku miasto liczyło 4000 mieszkańców. W 1945 wróciło do Polski i otrzymało obecną nazwę. Początkowo, do roku 1950, Lewin Brzeski leżał w granicach województwa wrocławskiego. Następnie w 1950 r wraz z powiatem brzeskim włączony został do województwa opolskiego. Do roku 1975 miasto było w powiecie brzeskim, do którego powróciło po reformie administracyjnej w 1999 r.