×
Wyszukaj w serwisie
×

Historia Łosiowa

Łosiów - rys historyczny

Krzyż Maltański w kościele w Łosiowie Miejscowość położona jest na tzw. Wzgórzu Łosiowskim usytuowanym 182,7 m. n. p. m. Wzgórze to znajduje się na Wale Łosiowskim stanowiącym pasmo niewielkich wzniesień. Trzon jego stanowią iły trzeciorzędowe. Forma ta powstała w okresie topnienia lądolodu zlodowacenia środkowo polskiego, którego
wody osadzały piaski i żwiry w zastoiskowym basenie, powstałym w rozszerzeniu ujściowym odcinka Nysy Kłodzkiej. Osady tego zastoiska stanowią zasadniczą część Wału Łosiowskiego. Wzniesienia jego są działem wodnym między dorzeczem Nysy Kłodzkiej, a pozostałymi lewobrzeżnymi dopływami Odry.

Kościół pw.św. Jana Chrzciciela w Łosiowie Łosiów położony jest na stoku wału o płaskim wierzchołku i swoją nazwę zawdzięcza przezwisku Łoś (od 1427 r.). Nie można również wykluczyć jej pochodzenia od nazwy zwierzęcia, w tym przypadku łosia, być może ongiś tu występującego.

W dokumentach pojawia się jako Lossowe 1238 i Lossow 1284. Z zachowanych dokumentów wynika, że Łosiów od okresu wczesnohistorycznego byt własnością zakonu joannitów, który akt nadania otrzymał od księcia Henryka Brodatego.

Do nich należał też kościół św. Jana Chrzciciela, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z 1255 r., bowiem do 1810 r. Łosiów był siedzibą komturii Kawalerów Maltańskich. Jednak w latach 1534-1590 kościół pozostawał w rękach ewangelików. Ponieważ świątynia w stylu gotyckim spaliła się, joannici odbudowali ją w 1703 r., wykorzystując pozostałe fragmenty murów.

Sam kościół charakteryzuje się ciekawą architekturą. Usytuowany na wzniesieniu, z wieżą dwukondygnacyjną nakrytą baniastym hełmem z latarnią, posiada trójboczne prezbiterium. Kolebkowe sklepienie nawy zdobi późnobarokowa polichromia z I poł. XVIII wieku. W prezbiterium na sklepieniu znajduje się scena narodzin oraz Św. Trójca, po bokach zaś widnieją medaliony ze scenami z życia Jana Chrzciciela. Na szczycie nawy oraz na kalenicy prezbiterium można łatwo dostrzec krzyże joannitów, a na ołtarzu bocznym namalowany jest emblemat zakonu maltańskiego. Są to pamiątki, jakie pozostały po komturii Kawalerów Maltańskich. Godne uwagi są też płyty nagrobne: Fryderyka v. Panrrwitz, komtura maltańskiego zm. w 1580 r., proboszcza Krzysztofa Hanniusa zm. w 1671 r., czy Franciszka Teodora v. Jurstin zm. w 1694 r.

Przed wejściem na cmentarz przykościelny znajduje się figurka bardzo popularnego nie tylko na Opolszczyźnie, ale również na Dolnym Śląsku i w Czechach , św. Jana Nepomucena. Została ona ufundowana w 1709 r. Przez Leopolda Fryderyka v. Jauera, komtura Kawalerów Maltańskich.

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Na uwagę zasługuje też pałac z końca XIX wieku zbudowany prawdopodobnie przez ówczesnych właścicieli Łosiowa - rodzinę Briegerów. Z zachowanych dokumentów wynika, że w 1845 roku właścicielem był Johann Gotfried Brieger. Pałac znajduje się w zabytkowym parku o powierzchni 5,2 ha, ze starymi dębami i lipami oraz pojedynczymi okazami daglezji, orzecha czarnego, modrzewia i magnolii. Obecnie w budynku znajduje się Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Na pobliskim pagórku, w miejscu dawnej winnicy rozciąga się iglasty lasek.