×
Wyszukaj w serwisie
×

W Lewinie otwarto żłobek

W dniu 05 stycznia 2012 roku do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Lewin Brzeski został wpisany żłobek i klub dziecięcy „Mały Staś” zlokalizowany w Lewinie Brzeskim w budynku przy ul. Kościuszki 52.

Żłobek i klub dziecięcy   Żłobek i klub dziecięcy   Żłobek i klub dziecięcy   Żłobek i klub dziecięcy

W dniu 05 stycznia 2012 roku przedstawiciele Gminy Lewin Brzeski na wniosek przeprowadzono wizytację żłobka i klubu dziecięcego, która jest niezbędnym elementem do wpisania placówki do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Lewina Brzeskiego. Warto dodać, że prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do stosownego rejestru co oznacza, że funkcjonowanie  takich placówek znajduje się pod szczególnym nadzorem. Wpisanie jednostki do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych daje zatem gwarancję, że prowadzona w nich opieka nad dziećmi realizowana jest z zachowaniem wszelkich standardów wynikających z przepisów prawa.

PDFRejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Lewin Brzeski 05.01.2012

Lokal przeznaczony na prowadzenie żłobka i klubu dziecięcego mieści się w budynku w Lewinie Brzeskim przy ul. Kościuszki 52 na II piętrze. W skład lokalu wchodzi sypialnia, sala zabaw, jadalnia, kuchnia, zmywalnia, toalety, pomieszczenie biurowe i hol pełniący również funkcje szatni. We wszystkich pomieszczeniach stworzono kolorowe aranżacje sprzyjające rozwojowi dzieci a salę zabaw wyposażono w atrakcyjne i bezpieczne zabawki. Niezapomniano także o bezpieczeństwie milusińskich: kontakty instalacji elektrycznej są zabezpieczone przed dostępem dzieci, grzejniki zabezpieczono drewnianymi obudowami, przy wejściach do pomieszczeń nie zamontowano progów wystających ponad powierzchnię a podłogi wyłożono wykładziną dywanową.

W imieniu Pani Barbary Janek zapraszamy wszystkie dzieci do „Małego Stasia”.