×
Wyszukaj w serwisie
×

Po pracę do Punktu Pośrednictwa Pracy w Lewinie Brzeskim

W dniu 10 stycznia 2012 roku w Lewinie Brzeskim otwarto Punkt Pośrednictwa Pracy. Powstał on z inicjatywy Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy i Burmistrza Lewina Brzeskiego Pana Artura Kotary.

otwarcie punktu pośrednictwa pracy   otwarcie punktu pośrednictwa pracy   otwarcie punktu pośrednictwa pracy   otwarcie punktu pośrednictwa pracy

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Opolskiego OHP na czele z Panią Józefą Ziemnik – Komendantem OHP, Panią Celiną Szymik – Kierownikiem Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży, przedstawiciele władz Lewina Brzeskiego: Burmistrz Lewina Brzeskiego – Pan Artur Kotara, Zastępca Burmistrza – Pan Dariusz Struski, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim – Pan Waldemar Włodkek, przedstawiciele Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i dyrektorzy szkół gimnazjalnych.
 
Zebranym po uroczystym przecięciu wstęgi zaprezentowano siedzibę Punktu Pośrednictwa Pracy, Pani Józefa Ziemnik zaprezentowała zasadność powstania Punktu w Lewinie, a
Burmistrz Kotara podkreślił w swoim wystąpieniu, jak ważne dla całej Gminy jest wykorzystanie wszystkich nadarzających się okazji, które pomogą obniżyć bardzo wysokie bezrobocie na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski.

otwarcie punktu pośrednictwa pracy   otwarcie punktu pośrednictwa pracy   otwarcie punktu pośrednictwa pracy   otwarcie punktu pośrednictwa pracy

Głównym celem funkcjonowania punktu w Lewinie Brzeskim jest umożliwienie dostępu do kompleksowego, ogólnopolskiego systemu informacji, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń.
 
Projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy”, w ramach którego działa Punkt Pośrednictwa Pracy w Lewinie Brzeskim, jest finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI. Adresatem projektu jest młodzież w wieku 15 – 25 lat, w tym bezrobotna i nieaktywna zawodowo, wymagająca wsparcia na rynku pracy. Punkt Pośrednictwa Pracy  w Lewinie Brzeskim obsługiwał będzie także osoby w wieku powyżej 25 roku życia.
Wszystkie usługi realizowane przez ten punkt są bezpłatne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do budynku Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim, ul. Konopnickiej 3.

otwarcie punktu pośrednictwa pracy   otwarcie punktu pośrednictwa pracy   otwarcie punktu pośrednictwa pracy   otwarcie punktu pośrednictwa pracy