×
Wyszukaj w serwisie
×

Akcja Zima 2011/2012 na terenie Gminy Lewin Brzeski

Zasady realizacji AKCJI ZIMA 2011/2012 na terenie Gminy Lewin Brzeski

1. Utrzymanie zimowe dróg gminnych:

HERB - logo - mały Utrzymanie zimowe dróg gminnych nadzoruje i koordynuje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim: Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – tel. 77 424 66 81, 77 424 66 80.

Zadanie utrzymania zimowego dróg gminnych realizowane jest:

 • w systemie ciągłym na terenie miasta Lewin Brzeski przez Zarząd Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Konopnickiej 3 w Lewinie Brzeskim. tel. 77 4127 663;
 • w systemie interwencyjnym (na zgłoszenie) na terenie gminy Lewin Brzeski w miejscowościach;
 • Strzelniki, Różyna, Łosiów, Jasiona  przez Firmę Usługową Elżbieta Mazurkiewicz;
 • Skorogoszcz, Wronów, Chróścina, Buszyce, Borkowice przez strażaków z OSP w Lewinie Brzeskim;
 • Piaski, Mikolin, Golczowice, Błażejowice przez Pana Joachima Reich; 
 • Ptakowice, Nowa Wieś Mała, Kantorowice przez Pana Leszka Fornala;
 • Stroszowice, Sarny Małe, Raski, Przecza, Oldrzyszowice przez Pana Michała Baucz.

2. Utrzymanie zimowe dróg powiatowych:

Utrzymanie zimowe dróg powiatowych nadzoruje i koordynuje Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Kard. Wyszyńskiego 23 Brzeg, tel. 77 411 38 40

Przebieg dróg powiatowych na Gminy Lewin Brzeski

 • w Lewinie Brzeskim:
 • Nr  1508 O  -  Lewin Brzeski – Niemodlin - standard IV /przebieg drogi: Lewin Brzeski - ul. Kościuszki w kier. Niemodlina/;
 • Nr  2151 O - ul. Moniuszki, - standard IV;
 • Nr  2152 O - ul. Powstańców Śląskich - standard IV /na odcinku: ul. Kościuszki – ul. Sikorskiego/;
 • Nr  2153 O - ul. Świerczewskiego - standard IV;
 • Nr  2154 O - ul. Aleja Wojska Polskiego - standard IV /na odcinku: Rynek – ul. Mickiewicza/
 • na terenie gminy Lewin Brzeski:
 • Nr 1159 O relacji Mikolin – Golczowice - standard V
 • Nr 1160 O przez wieś Golczowice - standard VI
 • Nr 1161 O relacji Wronów – DK 94 - standard VI
 • Nr 1162 O Różyna droga przez wieś - standard VI
 • Nr 1163 O relacji Różyna – Lewin Brzeski - nie ujęta w planie
 • Nr 1164 O relacji Kruszyna – Strzelniki - nie ujęta w planie
 • Nr 1166 O relacji Zwanowice – Strzelniki - standard V
 • Nr 1182 O relacji Nowa Wieś Mała – Jasiona – Łosiów - standard V
 • Nr 1184 O relacji Stroszowice – Sarny Małe - standard IV
 • Nr 1185 O relacji Skorogoszcz – Oldrzyszowice - standard V
 • Nr 1186 O relacji Borkowice – Przecza - standard VI
 • Nr 1508 O relacji Niemodlin – Lewin Brzeski - standard IV
 • Nr 1719 O relacji Ciepielowice – Przecza - standard V

IV standard zimowego utrzymania
Jezdnie na tych drogach będą odśnieżane na całej szerokości. Posypywane będą na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. W tym standardzie po ustaniu opadów śniegu, luźny śnieg i zaspy powinny być usunięte w ciągu 8 godzin. W miejscach wyznaczonych gołoledź i lodowica powinny być usunięte w ciągu 8 godzin, a śliskość pośniegowa w ciągu 10 godzin. Dopuszcza się przerwy w komunikacji 8 godzin.

V standard zimowego utrzymania
Jezdnie na tych drogach będą odśnieżane na całej długości. W miejscach zasp będzie odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia będzie posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Luźny śnieg powinien być usunięty w ciągu 16 godzin, a zaspy do 24 godzin. Na jezdni mogą występować: zajeżdżony śnieg i naboje śnieżne. W miejscach wyznaczonych gołoledź powinna być usunięta w ciągu 8 godzin. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.

VI standard zimowego utrzymania
W standardzie tym prowadzi się odśnieżanie interwencyjne, w zależności od potrzeb. Jezdnie będą posypywane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządców. Występujący luźny i zajeżdżony śnieg, nabój śnieżny i zaspy będą usunięte do 24 godzin. W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości powinny być usunięte do 12 godzin. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin.


3. Utrzymanie zimowe dróg wojewódzkich:

Utrzymanie zimowe dróg wojewódzkich nadzoruje i koordynuje Zarząd Dróg Wojewódzkich Oddział Terenowy w Grodkowie ul. Wrocławska 59, Grodków, tel. 77 415 51 25

Przebieg dróg wojewódzkich na terenie Gminy Lewin Brzeski

 • w Lewinie Brzeskim:
 • Nr  458  relacji Obórki- Lewin Brzeski – Skorogoszcz/przebieg drogi ulicami: od drogi nr 94 ul. Powstańców Śl. ul. Sikorskiego, ul. Mickiewicza, Aleja Wojska Polskiego/, - standard IV;
 •  
 • na terenie gminy Lewin Brzeski:
 • Nr 458 relacji Obórki – Czeska Wieś – Lewin Brzeski – Skorogoszcz – Popielów - standard IV;
 • Nr 459 relacji Opole – Skorogoszcz - standard IV;
 • Nr 462 relacji Stobrawa – Kopanie – Łosiów – Pogorzela – Krzyżowice - standard V.

IV standard zimowego utrzymania
Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości. Zwalczanie śliskości zimowej odbywa się na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów śniegu. Na jezdni może występować zajeżdżony śnieg, dopuszcza się występowanie lokalnie zasp i języków śnieżnych. Zwalczanie śliskości zimowej prowadzonej na wyznaczonych miejscach nie może przekraczać 8 godzin od momentu stwierdzenia wystąpienia zjawiska. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.

V standard zimowego utrzymania
Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżany co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.


4. Utrzymanie zimowe dróg krajowych:

Utrzymanie zimowe dróg powiatowych nadzoruje i koordynuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Rejon w Brzegu, ul. Oławska 25, Brzeg, tel. 77 42 40 500

Przebieg dróg krajowych na terenie Gminy Lewin Brzeski

 • droga krajowa Nr 94 na odcinku Brzeg – Łosiów – Buszyce – Skorogoszcz – Borkowice – Karczów  - standard II.

II standard zimowego utrzymania

Jezdnia odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi, Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godzin, błoto pośniegowe może występować do 6 godzin, może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu do 6 godzin.


INFORMACJE OGÓLNE

 1. Utrzymanie zimowe przez gminę nie będzie prowadzone na terenach i obiektach, których właścicielami są inne podmioty takie jak: wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalno - oświatowe i zakłady pracy.
 2. Przypomina się, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XVIII/237/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lewin Brzeskim:
  „właściciele, zarządcy nieruchomości położonych wzdłuż ulicy mają obowiązek utrzymywać czystość i porządek na terenie bezpośrednio przyległym do nieruchomości tj. na chodniku  oraz innych częściach nieruchomości służących do użytku publicznego. Obowiązek ten powinien być realizowany poprzez:
 • niezwłocznie po opadach odgarnięcie błota, śniegu, lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, 
 • podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania,
 • usunięcie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się, w szczególności w miejscach nad wejściami i wyjściami z nieruchomości, bramami, przejściami, w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych tj. chodników i dróg publicznych.

   

Pamiętajmy - mróz zawsze, nawet w krótkim czasie jest groźny, dlatego obowiązkowo należy przestrzegać kilku podstawowych zasad dla zachowania zdrowia i życia:

 1. Unikajmy chodzenia po krawężnikach, zwracajmy szczególną uwagę przy schodzeniu na przejścia dla pieszych.
 2. Korzystajmy z poręczy, barierek.
 3. Unikajmy jazdy rowerem nieprzygotowanym i nieprzystosowanym do jazdy w okresie zimowym.
 4. Zwróćmy uwagę na obuwie, im mniej śliska podeszwa, tym ryzyko upadku mniejsze. Zimą niezbędne są nam buty, które zabezpieczą nas zarówno przed zimnem jak i wilgocią. Bardzo ważne w samym obuwiu jest to aby miały one bardzo stabilną podeszwę dzięki dobremu bieżnikowi.
 5. Zabezpieczajmy odkryte części ciała (zwłaszcza nos, uszy, usta), poprzez używanie odpowiednich kosmetyków.
 6. Zrezygnujmy z alkoholu, jeśli planujemy dłuższy pobyt na zewnątrz.
 7. Informujmy bliskich dokąd idziemy i kiedy planujemy powrót.
 8. Naładujmy baterię telefonu komórkowego.