×
Wyszukaj w serwisie
×

HERODY XXVII już za nami

W dniach 14 i 15 stycznia 2012 roku w Lewinie Brzeskim odbył się doroczny Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych „HERODY 2012”. W okresie 2 dni na scenie Miejsko - Gminnego Domu Kultury inscenizacje przedstawiło 17 zespołów.

Okolędowanie gospodarza HERODÓW 2012 - Burmistrza Lewina Brzeskiego   Publiczność podczas Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych HERODY 2012   Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych HERODY 2012   Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych HERODY 2012

Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych HERODY 2012   Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych HERODY 2012   Wręczenie nagród laureatom Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych HERODY 2012

Jury w składzie: prof. dr hab. Teresa Smolińska z Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech z Zakładu Muzykologii Historycznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przedstawiciel Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Pani mgr Elżbieta Oficjalska postanowiło nagrodzić następujące zespoły:

- w kategorii zespołów dorosłych:

I nagrodę – BERŁO HERODA (ufundowaną przez Burmistrza Lewina Brzeskiego) i nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego w postaci kamery cyfrowej otrzymał Zespół Kolędniczy „RL” z Lewina Brzeskiego;

Wyróżnienie otrzymał Zespół Kolędniczy „Tradycja” z Rozmierzy nagrodzony paterą ufundowaną przez Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej.

- w kategorii zespołów dziecięcych:

I nagrodę – BERŁO HERODA (ufundowaną przez Burmistrza Lewina Brzeskiego) i nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego w postaci kamery cyfrowej oraz książki pt.”Sztuka. Od malarstwa jaskiniowego do sztuki ulicznej”  ufundowaną przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział Opolski otrzymały „Diabelskie Aniołki” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mąkoszycach.

Dwie równorzędne II nagrody otrzymały Zespół Teatralny „Faska” z Piotrówki oraz zespół „Jemiołki” z PSP w Jemielnicy.

Dwie równorzędne III nagrody otrzymały Koło Teatralne „Sufler” i Klub Miłośników Dobrej Piosenki z PSP nr 1 w Nysie oraz Grupa Teatralna Zespołu Szkół w Komornie.

Cztery równorzędne wyróżnienia otrzymały „Danieckie Śmatyrlołki” z Dańca, Zespół Teatralny Klasy VI „HERODY” z PSP w Łubnianach, Teatr Dzielnego Widza z PSP w Suchej oraz Zespół „Sarenki” działający przy Świetlicy Wiejskiej w Sarnach Małych.

Wyróżnienie specjalne otrzymał chór młodzieżowy z Równego na Ukrainie i z Obrowca „Obrowieckiej Betlejki”.

Jury postanowiło także wyróżnić nagrodami rzeczowymi w postaci książek pt. „Święta z tradycją” opiekunów i kierowników muzycznych wybranych zespołów kolędniczych tj.: Jolantę Begińską z PSP w Łubnianiach, Grażynę i Jana Sowów z Mąkoszyc, Ewę Witkowską z Nysy, Beatę Trzaskę z Nysy, Jacka Ryszewskiego z Nysy, Emilię Szpiech z Piotrówki, Mariusza Cierpicha z Piotrówki, Edwarda Podolskiego z Lewina Brzeskiego, Gerarda Wilczka z Komorna, Bożenę Gabor z Jemielnicy, Annę Kędzię z Jemielnicy, Krystynę Moszczyńską z Saren Małych, Izabelę Leś – Borkowską z Suchej i Teresę Chudalę z Rozmierzy.

Przyznano także nagrody rzeczowe wyróżniającym się aktorom za kreacje postaci tj.: Kacprowi Gancarzowi, Grzegorzowi Wnukowi, Justynie Podolskiej, Elżbiecie Drozd, Piotrowi Ślusarczykowi z Lewina Brzeskiego, Maciejowi Ryszewskiemu z Nysy, Adrianowi Koletzko  i Katharinie Bartetzko z Komorna, Dawidowi Hadelko, Patrykowi Smarskiemu z Jemielnicy, Marlenie Chudali z Rozmierzy, Marioli Kwas, Angelice Zgubiok, Marcelinie Bugajewskiej i Beacie Kołodziej z Piotrówki.

Góralska Kapela z Ujsoł - koncert na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych HERODY 2012   Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych HERODY 2012   Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych HERODY 2012   Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych HERODY 2012

Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych HERODY 2012   Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych HERODY 2012   Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych HERODY 2012   Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych HERODY 2012

Organizatorzy serdecznie dziękują za wsparcie imprezy sponsorom: Burmistrzowi Lewina Brzeskiego, Marszałkowi Województwa Opolskiego, Staroście Brzeskiemu, Opolskiemu Związkowi Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu, Bankowi Spółdzielczemu w Oławie, Izbie Rolniczej w Opolu, Bankowi Spółdzielczemu Grodków – Łosiów, Kancelarii Notarialnej Barbary Winiarskiej w Brzegu, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wydrowicach, Spółdzielni Turystyczno – Gospodarczej Samopomoc Chłopska w Opolu, Muzeum Wsi Opolskiej, Zakładowi Usług Budowlanych Adama Ciepichała, Restauracji „AB” w Lewinie Brzeskim,firmie „Molex” Marcina Mologa z Niemodlina, Kwiaciarni Anny Zacharewicz i Towarzystwu Przyjaciół Lewina oraz Sklepowi Państwa Doroszów z Lewina Brzeskiego.