×
Wyszukaj w serwisie
×

Bezpłatne szkolenie dla rolników

HERB - logo - mały Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza na bezpłatne szkolenia wszystkich rolników z terenu gminy Lewin Brzeski. Szkolenia dotyczące „Zastosowania komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym” odbywać się będą w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim w miesiącach lutym i marcu 2012 roku.

 

Zakres szkoleń:

  1. Prezentacja programów z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz ekonomiki rolnictwa ułatwiających zarządzanie gospodarstwem rolnym, w tym prowadzenie rachunkowości, sporządzania biznes-planów. Dziennik polowy, Księga polowa, Moduł GPS, Agro Asystent, Zootechnik Bydło, Agro Pomiar GPS, Zootechnik 5.0, Agronom 2007, Ranczo, Asystent Rejestr świń, Asystent Rejestr Owiec, Asystent Rejestr Kóz, Asystent Rejestr Bydła, Asystent Inwentarz Żywy.
  2. Nauka samodzielnego wypełniania wniosków o płatności obszarowe i innych wniosków, związanych z ubieganiem się o dofinansowanie działalności ze środków UE oraz sporządzania biznes-planów. - Doradca RS, ARiMR Aplikacja/program – Wnioski o dopłaty bezpośrednie.
  3. Nauka samodzielnego posługiwania się przez rolników programami komputerowymi ułatwiającymi zarządzanie gospodarstwem rolnym.
  4. Nabycie umiejętności korzystania z Internetu w zakresie przydatnym do zarządzania gospodarstwem rolnym. Globalna sieć informacyjna, podstawowe zasady korzystania z Internetu i usług elektronicznych.
  5. Prezentacje produktów – Krobio Emów i systemu informatycznego Em-Wici.

     


Szkolenie dla każdego uczestnika ma trwać dwa dni (wskazana sobota, niedziela), łącznie 12 godzin zakończone otrzymaniem certyfikatu firmowanego przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej Wszechnica w Krośnie, Stowarzyszenie Ekosystem Dziedzictwo Natury, Łódzką Izbę Rolniczą na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa Rozwoju Wsi.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z Wydziałem Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, Rynek 26, pokój 18, tel. 77 424 66 43 w terminie nie później niż do 14 lutego 2012r.