×
Wyszukaj w serwisie
×

Zmiana cen i opłat pobieranych na terenie cmentarza

 
Szanowni Państwo w związku z ponoszeniem przez Gminę Lewin Brzeski znacznych kosztów utrzymania cmentarza komunalnego w Lewinie Brzeskim, w skład których wchodzą m.in. opłaty za wodę, wywóz odpadów,  utrzymanie toalety, utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości, odśnieżanie,  zarządzanie i administrowanie, program komputerowy „Interaktywny Administrator Cmentarzy”, naprawę infrastruktury, wykonanie nowych alejek, przygotowanie do pochówku drugiej części cmentarza Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje o zmianie cennika opłat pobieranych na terenie cmentarza komunalnego w Lewinie Brzeskim począwszy od dnia 01 lutego 2012 roku.
 
Szczegółowe stawki cen i opłat zawarte są w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego nr 512/2012 z dnia 01 lutego 2012 r.
 
DOCZARZĄDZENIE nr 512 cmentarz komunalny w LB.doc