×
Wyszukaj w serwisie
×

Sukcesy lewińskich gimnazjalistów z fizyki

CERN W Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim pani Agnieszka Adamska prowadziła zajęcia w ramach projektu „Odkrywać nieznane tworzyć nowe, program rozwijania zainteresowań fizyką”.

Na zajęciach projektowych uczniowie wykonywali, analizowali i opisywali ciekawe doświadczenia, poszerzali swoją wiedzę z zakresu fizyki oraz pracowali na platformie internetowej stworzonej w oparciu o Moodle. Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach i w wykładach w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, brali udział - z sukcesami - w dwóch konkursach: „Warsztaty Zobacz-Zrozum-Zbadaj” i „Warsztaty CERN”. Wszystkie zajęcia projektowe miały za zadanie stworzenie przestrzeni dla uzewnętrznienia talentów i wiedzy uczniów, zwiększenie wśród młodzieży zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi i dalszym kształceniem na studiach technicznych.

W III edycji projektu wzięło udział 16 uczniów z klas drugich.

Laureatami pierwszego konkursu „Warsztaty Zobacz-Zrozum-Zbadaj” zostali Paulina Kotlarek i Jakub Janicki z kl.2C. W nagrodę pojechali na trzydniowe warsztaty fizyczne do Wisły. Bardzo wysokie miejsca zajęły Angelika Juszczak i Karolina Niemiec z kl. 2B.

konkurs Warsztaty Zobacz-Zrozum-Zbadaj   konkurs Warsztaty Zobacz-Zrozum-Zbadaj   konkurs Warsztaty Zobacz-Zrozum-Zbadaj

Drugi konkurs „Warsztaty CERN” polegał na rozwiązywaniu na platformie testu z fizyki.

Uczennica Angelika Juszczak z kl. II B została jednym z 45 laureatów w Polsce. Nagrodą były tygodniowe warsztaty w ośrodku badań jądrowych CERN pod Genewą (Szwajcaria). W trakcie wyjazdu mogła zwiedzić największe na świecie laboratorium fizyczne, wziąć udział w zajęciach warsztatowych oraz poznać uroki Annecy, zwiedzić Chamonix i Genewę, przejść się uliczkami Berna i Bazylei.

Warsztaty CERN   Warsztaty CERN   Warsztaty CERN    Warsztaty CERN


Projekt został zakończony 29 lutego 2012 roku. Uczniowie naszego Gimnazjum brali udział we wszystkich trzech edycjach -  zawsze z sukcesami.

Agnieszka Adamska