×
Wyszukaj w serwisie
×

Bezpłatne warsztaty związane z pozyskiwaniem środków z PO RYBY 2007 - 2012

ryba Informujemy o możliwości zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pt. „Możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 – 2013 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.
Warsztaty mają na celu przygotowanie potencjalnych beneficjentów do aplikowania o środki finansowe w ramach planowanych przez LGR „Opolszczyzna” naborów wniosków w 2012r.

Warsztaty odbędą się w dniu 29 maja 2012r. w Niemodlinie w siedzibie Miejsko - Gminnej Bibloiteki Publicznej na ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 a, godz. 16.00.
 
Warsztaty przeznaczone są dla potencjalnych beneficjentów z terenu następujących Gmin: Lewin Brzeski, Niemodlin, Tułowice (lub osób/podmiotów zainteresowanych inwestycjami na terenie tych Gmin).

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” - tel. 77 403 31 72 do dnia 24 maja 2012r. do godz. 15.30 (dotyczy zgłoszeń na oba warsztaty).


Informuję jednocześnie,że na stronie internetowej Lokalnej Grupy Rybackiej "Opolszczyzna" / www.lgropolszczyzna.com / udostępniony został tekst zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR). Wprowadzone zmiany zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiany, które zostały wprowadzone do LSROR dotyczą m.in. następujących kwestii:

•    doprecyzowano zapisy dotyczące Kryteriów wyboru operacji LGR "Opolszczyzna",
•    zmieniony został plan budżetu LSROR (tabela nr 13),
•    zmieniony został Harmonogram planowanych konkursów w ramach LSROR (tabela nr 15),
•    doprecyzowane zostały procedury oceny operacji przez Komitet (rozdział 8),
•    zmienione zostały procedury zmian w LSROR oraz kryteriów oceny operacji ( podrozdz. 9.4 oraz 11.3),
•    w sposób spójny dostosowano treść dokumentu do Statutu LGR "Opolszczyzna",
•    zmienione zostały zapisy dot. zasad i sposobów przeprowadzania oceny własnej funkcjonowania LGR "Opolszczyzna"- tj. ewaluacji,  
•    wprowadzony został załącznik nr 1 do Regulaminu Komitetu LGR "Opolszczyzna" pn.:
Wzory dokumentów stosowanych podczas procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSROR.

Zaktualizowane zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR "Opolszczyzna" obowiązywać będą już podczas najbliższych planowanych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
 

DOCProgram warsztatów w Niemodlinie (182,00KB)