×
Wyszukaj w serwisie
×

Nowy dach na Willi XIX w Strzelnikach

W październiku 2010 roku Gmina Lewin Brzeski złożyła do Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna wniosek o dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Strzelnikach w ramach projektu „Przebudowa budynku ośrodka kulturalno – rekreacyjno – sportowego Willa XIX w Strzelnikach – etap I”.

Willa XIX w Strzelnikach przed remontem   Willa XIX w Strzelnikach przed remontem   Willa XIX w Strzelnikach przed remontem

Willa XIX w Strzelnikach przed remontem   Willa XIX w Strzelnikach przed remontemW dniu 14 grudnia 2011 roku Burmistrz Lewina Brzeskiego – Artur Kotara podpisał umowę o dofinansowanie w zakresie Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach której przewidziano dofinansowanie realizacji zadania na poziomie 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Zadanie realizuje firma BUD MAL Józef Rozkocha z Głuchołaz wyłoniony w postępowaniu przetargowym.

W ramach inwestycji wymienione zostanie pokrycie dachowe, rynny i rury spustowe, okna w lukarnach i instalacja odgromowa.

Planuje się, że zadanie zostanie zakończone do końca czerwca 2012 roku.