×
Wyszukaj w serwisie
×

Gmina Lewin Brzeski inwestuje w infrastrukturę sportową

W tym roku Gmina Lewin Brzeski rozpoczęła realizację następnej inwestycji w infrastrukturę sportową. Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu sportowego w Skorogoszczy” jest drugą inwestycją sportową rozpoczętą w tym roku. W ostatnich latach zrealizowano 4 inne inwestycje: salę gimnastyczną w Lewinie Brzeskim, stadion w Łosiowie, boiska sportowe w Lewinie Brzeskim i wielofunkcyjne boisko w Przeczy. Śmiało można powiedzieć, że Gmina Lewin Brzeski jest jedną z lepiej rozwijających się Gmin w zakresie infrastruktury sportowej w regionie.

Teren sportowy w Skorogoszczy przed realizacją zadania   Teren sportowy w Skorogoszczy przed realizacją zadania   Teren sportowy w Skorogoszczy przed realizacją zadania   Teren sportowy w Skorogoszczy przed realizacją zadania


Gmina Lewin Brzeski projekt pn. „Zagospodarowanie terenu sportowego w Skorogoszczy” realizować będzie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.  Wartość dofinansowania tego zadania wynosi 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Teren sportowy w Skorogoszczy w trakcie realizacji inwestycji   Teren sportowy w Skorogoszczy w trakcie realizacji inwestycji   Teren sportowy w Skorogoszczy w trakcie realizacji inwestycji   Teren sportowy w Skorogoszczy w trakcie realizacji inwestycji

Teren sportowy w Skorogoszczy w trakcie realizacji inwestycji   Teren sportowy w Skorogoszczy w trakcie realizacji inwestycji   Teren sportowy w Skorogoszczy w trakcie realizacji inwestycji   Teren sportowy w Skorogoszczy w trakcie realizacji inwestycji


W ramach zadnia wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy sztucznej wraz z jego ogrodzeniem i oświetleniem, a także dojściem z kostki od strony ul. Słowackiego.

Zadanie realizuje firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym – Brukarstwo, Odwadnianie Terenu i Roboty Ziemne „JARZĄBEK”  Sp. J. z siedzibą w Brzegu.

Planowany termin zakończenia zadania to 14 sierpnia 2012 roku.