×
Wyszukaj w serwisie
×

Ja i moje miasto – Ja i moje mesto

20 czerwca 2012r. w Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie trwającego 3 miesiące projektu międzynarodowego eTwinning „Ja  i moje miasto – Ja i moje mesto” realizowanego przez Przedszkole Publiczne Nr 2 w Lewinie Brzeskim.
W uroczystości udział wzięli: Zastępca Burmistrza Lewina Brzeskiego Dariusz Struski, mieszkańcy Lewina, rodzice naszych przedszkolaków i zaproszeni goście. Uroczystość  rozpoczęły  dzieci, które  przedstawiły program artystyczny przygotowany przez nauczycielki – Małgorzata Kalińską i Janina Barg.

Zakończenie projektu JA I MOJE MIASTO   Zakończenie projektu JA I MOJE MIASTO   Zakończenie projektu JA I MOJE MIASTO   Zakończenie projektu JA I MOJE MIASTO

Zakończenie projektu JA I MOJE MIASTO   Zakończenie projektu JA I MOJE MIASTO   Zakończenie projektu JA I MOJE MIASTO   Zakończenie projektu JA I MOJE MIASTOPo występie nauczycielki realizujące projekt zapoznały obecnych z prowadzonymi w trakcie realizacji działaniami oraz przedstawiły krótki film będący końcowym efektem projektu - przewodnik „Spacerkiem po Lewinie Brzeskim”.
W trakcie uroczystości zorganizowana została galeria, na której można było oglądać prace wykonane przez dzieci i rodziców w różnych technikach plastycznych przedstawiające nasze miasto.

Po zakończeniu prezentacji dzieci zostały nagrodzone przez Zastępcę Burmistrza koszulkami z herbem naszego miasta oraz słodkimi cukierkami.

Krótka informacja  dotycząca realizacji samego projektu

Czym jest eTwinning  - to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Dzieci i nauczyciele wykorzystują internet do współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.
Polskie szkoły mogą współpracować ze szkołami krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Islandią, Norwegią, Turcją, Republiką Chorwacji i Szwajcarią.

Przedszkole Publiczne nr 2 było uczestnikiem programu od 10 marca 2012 roku. Po opracowaniu i akceptacji projektu „Ja i moje miasto” przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning  nasi wychowankowie razem z nauczycielami rozpoczęli partnerską współpracę z wybraną  placówką europejską - Materská škola   Stavbárska4 z Žiliny na Słowacji. W trakcie  realizacji projektu współdziałano, wymieniano się informacjami i  materiałami do nauki poprzez  wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych oraz internetu. Założycielami oraz pomysłodawcami projektu byli Ľubica Lokajová ze Słowacji oraz Małgorzata Kalińska z naszego przedszkola.

Realizacją projektu były objęte grupy 3-4 latki „Kotki” oraz 6 latki „Biedronki”. Dzieci pracowały nad zadaniami zawartymi w projekcie pod czujnym okiem opiekunów.

W początkowej fazie projektu dzieci zapoznały  się z programem etwinning, poznały  rówieśników, placówki oraz kraje partnerskie. W trakcie własnej prezentacji posługiwały się językiem kraju partnerskiego – nauczyły się piosenki, wiersza oraz przedstawiać w języku słowackim.

 Przez cały okres trwania projektu prowadzony jest w formie medialnej dzienniczek z życia przedszkolaka. Prezentowane są w nim zajęcia z codziennej pracy naszej placówki w wybranych grupach tj Kotki i Biedronki z wykorzystaniem technik komputerowych Web 2.0 - Smillebox, Picasa, TwinSpace, Kizoa, PhotoPeach, Picturetrail, Jigs@wPuzzle, Youtube, Dailymotion,  oraz innych programów komputerowych tj. PowerPoint, Magix, Movie Maker, FlowWorks, Point, TuxPaint, Jigs@wPuzzle, Audacity.

Realizację projektu można zobaczyć na stronach

http://twinblog.etwinning.net/49969/
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p75421  
www.malukasta.blogspot.com
http://www.yoczko.blogspot.com/


Korzyści wynikające z realizacji projektu:

1.    Promocja miasta i przedszkola w Europie;
2.    Poszerzenie wiedzy nt. własnego miasta, jego historii, zabytków, kultury i obyczajów;
3.    Stosowanie technik komputerowych w edukacji (przez dzieci i nauczycieli);
4.    Rozwijanie kompetencji językowych.


Obecnie przedszkole realizuje kolejne projekty, do których zostało zaproszone przez placówki z zagranicy :

1.  If my mother had a flower  
2.  Olimpic Postcards  
3.  Traditions  -


Współpraca międzynarodowa otwiera nam nowe możliwości i wzbogaca o nowe doświadczenia. Dzięki realizowanym projektom nasze dzieci poznają świat, uczą się nowych języków, poznają kulturę innych narodów i co najważniejsze promują nasze małe miasteczko  w całej Europie. Małgorzata Kalińska
Janina Barg
Dorota Mościcka

 

Zakończenie projektu JA I MOJE MIASTO    Zakończenie projektu JA I MOJE MIASTO    Zakończenie projektu JA I MOJE MIASTO