×
Wyszukaj w serwisie
×

Dotacje nie tylko dla RYBAKÓW

ryba Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” działa na rzecz mieszkańców 11 gmin o żywych tradycjach rybackich leżących na terenie województwa opolskiego w tym Lewina Brzeskiego. Celami stowarzyszenia jest rozwój sektora rybackiego na terenie LGR „Opolszczyzna”, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności obszaru dla rybactwa i turystyki.

Realizując umowę na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenie wspiera mieszkańców w aktywnym korzystaniu ze środków unijnych pochodzących z Osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007 – 2013. Środki te przeznaczone są nie tylko dla rybaków, ale także dla osób prywatnych i prawnych.

Więcej informacji udziela Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” www.lgropolszczyzna.com ,
tel 77 403 31 72.