×
Wyszukaj w serwisie
×

Podpisano porozumienie w sprawie porządku i bezpieczeństwa

W dniu 01 sierpnia 2012 roku Burmistrz Lewina Brzeskiego podpisał z Komendantem Powiatowym Policji w Brzegu porozumienie w sprawie zasad i form współpracy pomiędzy policją a Strażą Miejską w Lewinie Brzeskim. Przedmiotem porozumienia jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa mieszkańców zarówno miasta jak i gminy Lewin Brzeski.

Porozumienie to podpisane przez Burmistrza Artura Kotarę i Komendanta podinsp. Władysława Trzaskowskiego dotyczy współdziałania policji oraz straży miejskiej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku na terenie Lewina i wszystkich sołectw gminy Lewin Brzeski. Przy podpisaniu porozumienia uczestniczyli także główni zainteresowani – Komendant Straży Miejskiej w Lewinie Brzeskim – Krzysztof Naumowicz oraz Komendant Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim – Ireneusz Telego.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Policją a Burmistrzem Lewina Brzeskiego   Podpisanie porozumienia pomiędzy Policją a Burmistrzem Lewina Brzeskiego   Podpisanie porozumienia pomiędzy Policją a Burmistrzem Lewina Brzeskiego   Podpisanie porozumienia pomiędzy Policją a Burmistrzem Lewina Brzeskiego