×
Wyszukaj w serwisie
×

Owoce w szkole

 

owoce w szkolne1.jpeg
Program „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.
Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie ilości spożywanych przez nie owoców i warzyw, a także popularyzowanie wiedzy o zdrowym odżywianiu poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach. Program został uruchomiony w Unii Europejskiej w roku szkolnym 2009/2010. Bierze w nim udział większość państw członkowskich UE, w tym również Polska. W programie tym biorą udział szkoły podstawowe naszej gminy. Z programu w tych szkołach korzysta ponad 300 uczniów klas 1-3.
Dnia 28 sierpnia 2012 roku odbyło się spotkanie dyrektorów z przedstawicielami Kuratorium Oświaty. W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego pani Agnieszka Zagola, która podziękowała wszystkim szkołom za wysiłek organizacyjny i merytoryczny oraz zaangażowanie kadry oraz rodziców w w/w programie.
Jak każdy program z funduszy europejskich, również ten poddawany jest corocznej ewaluacji. Do badania została wylosowana Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego pani Agnieszka Zagola złożyła na ręce pani dyrektor Beaty Hargot podziękowanie za udział w ewaluacji i zaangażowanie w realizację programu „Owoce w szkole”.
Owoce w szkole.jpeg