×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja dotycząca podziału Gminy Lewn Brzeski na okręgi wyborcze

25 września 2012 roku Rada Miejska  w Lewinie Brzeskim  podjęła uchwałę w  sprawie podziału Gminy Lewin Brzeski na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych  w każdym okręgu.

PDFUchwała Nr XXVI.195.2012 (183,17KB)


Informacja o prawie wniesienia skargi na ustalenia Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim  w sprawie okręgów wyborczych.

Zgodnie z art. 420 § 1. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy -  na ustalenia uchwały nr XXVI/195/2012  Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim  z dnia 25 września 2012 r., w  sprawie podziału Gminy Lewin Brzeski na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych  w każdym okręgu,  wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Opolu w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

Uchwałę podano do publicznej wiadomości w dniu 5 października 2012 r.

Termin wniesienia skargi upływa w dniu 10 października 2012 r.

Od postanowienia Komisarza Wyborczego przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 5 dnia od daty jego doręczenia. Od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek prawny.