×
Wyszukaj w serwisie
×

Dzień Drzewa w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim

 
Od paru lat w Polsce w październiku obchodzony jest Dzień Drzewa. Jego celem jest wspólne sadzenie drzewek przez ludzi różnych profesji i wieku oraz  zachęcanie innych do sadzenia drzew, zwłaszcza w miejscu, w którym żyją. Dzięki tej akcji rośnie w Polsce coraz więcej drzew.
Szkoła podstawowa w Lewinie Brzeskim  również chce popularyzować tę piękną i pożyteczną ideę wśród naszych uczniów i  ich rodzin. Dlatego postanowiliśmy od tego roku czynnie obchodzić              „Dzień Drzewa” sadząc nowe drzewka na terenie naszej szkoły.
O pomoc zwróciliśmy się do Nadleśnictwa Brzeg.  Zaproszony przez nas leśniczy Pan Bartłomiej Kastelik  odwiedził naszą szkołę w dniu 17.10.br przywożąc 20 drzewek.
        Każda klasa otrzymała jedno drzewko do posadzenia i dalszej opieki nad nim. Dzieci sadziły drzewka według fachowych instrukcji leśniczego. Spotykając się z uczniami poszczególnych klas,  bardzo ciekawie opowiadał on o lesie, jak ważne jest poszanowanie przyrody i nasz aktywny udział w tworzeniu pięknego środowiska  wokół nas.                
        Dzieci bardzo przeżywały spotkanie z panem leśniczym, zadawały dużo pytań i z zaangażowaniem  sadziły swoje drzewka.  Ta ciekawa i pożyteczna lekcja ekologii warta jest, by ją w przyszłości kontynuować.
 
 
                                                                                     Aldona Kosińska