×
Wyszukaj w serwisie
×

Zmiana terminu konsultacji

 

Burmistrz Lewina Brzeskiego uprzejmie informuje, że przedłożony do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia na 2013 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski             z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zostanie zmieniony.

W związku z tym odwołuje się termin konsultacji wyznaczony na dzień 08 listopada 2012 roku na godz. 17.00.

Projekt w/w uchwały po wniesionych autopoprawkach Burmistrza Lewina Brzeskiego, zostanie przedłożony do konsultacji w dniu 09 listopada 2012 roku. Wymagane dokumenty związane z konsultowanym projektem uchwały zostaną zamieszczone w dniu 09 listopada 2012 roku na stronach internetowych gminy Lewin Brzeski  pod adresem www.lewin-brzeski.pl  w zakładce Stowarzyszenia/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Konsultacje oraz www.bip.lewin-brzeski.pl w zakładce Urząd/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Konsultacje.