×
Wyszukaj w serwisie
×

Podsumowanie akcji Sprzątanie Świata

 
Za nami kolejna edycja akcji „Sprzątanie Świata Polska 2012”, która w tym roku odbywała się pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”. Tegoroczna edycja akcji została przeprowadzona w dniach 18-21 września 2012 r. Celem przeprowadzonej w naszej Gminie akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska, poczynając od kształtowania świadomości proekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców. W sprzątaniu brali udział uczniowie z następujących szkół i przedszkoli:
 
  • Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Lewinie Brzeskim;
  • Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy;
  • Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Łosiowie;
  • Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim;
  • Przedszkole Publiczne ul. Słowackiego 1 w Skorogoszczy;
  • Przedszkole Publiczne nr 2 ul. Narutowicza 2 w Lewinie Brzeskim;
  • Gimnazjum w Skorogoszczy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8.
        Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, jak co roku, wydał uczestnikom rękawice i worki do zbiórki odpadów oraz sfinansował wywóz zebranych śmieci. Uczestnicy objęli sprzątaniem znaczną część obszaru Gminy Lewin Brzeski, w tym tereny szkolne i ich otoczenia, tereny miasta i wsi: Łosiów, Skorogoszcz, Chróścina, droga do Różyny oraz Parki (Park nad Nysą w Lewinie Brzeskim, Park w Skorogoszczy, „Górkę miłości” w Łosiowie), boiska i stadiony.
        Poniższa tabelka przedstawia ilość zebranych odpadów posegregowanych oraz odpadów zebranych ogółem przez w/w jednostki oświatowe.
 
Nazwa szkoły
Ilość odpadów posegregowanych (kg)
Ilość zebranych odpadów ogółem (kg)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim
180
180
Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy
250
250
Gimnazjum w Łosiowie
 
190
380
Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim
0
272
Przedszkole Publiczne ul. Słowackiego 1 w Skorogoszczy
5
5
Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim
 
20
 
30
Gimnazjum w Skorogoszczy
0
100
SUMA
645
1217
 
 Po przeprowadzeniu akcji firma posiadająca stosowne zezwolenie na wywóz odpadów komunalnych odebrała 645 kg odpadów posegregowanych  oraz 1217 kg odpadów ogółem zebranych przez uczestników akcji.
        Liczba uczestników akcji sprzątanie świata według instytucji to:
-        przedszkola 237 osób;
-        szkoły podstawowe 536 osób;
-        gimnazja 173 osoby;
-        dorośli 38 osób.
Łączna suma wszystkich uczestników sprzątania świata to 984 osoby.
        Serdecznie dziękujemy uczniom szkół, wychowankom przedszkoli oraz nauczycielom, którzy wzięli udział w tegorocznej akcji proekologicznej i tym samym przyczynili się do poprawy stanu środowiska. Mamy nadzieję, że w kolejnej akcji Sprzątania Świata wezmą udział nie tylko uczniowie z wyżej wymienionych szkół, ale przyłączą się do sprzątania Zachęcamy wszystkich chętnych do aktywnego uczestnictwa w wielkich porządkach w kolejnej akcji Sprzątania Świata.
Pamiętajmy jednak, aby „Sprzątać Świat” nie tylko podczas corocznej akcji, ale codziennie, bo tylko w taki sposób przyczynimy się do poprawy otaczającego nas środowiska.