×
Wyszukaj w serwisie
×

Wybrano nowego sołtysa w Mikolinie

 

W związku z zakończeniem 4-letniej kadencji sołtysa p. Feliksa Chojeckiego i Rady Sołeckiej w sołectwie Mikolin w dniu 05 grudnia 2012 odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym wybrano nowego sołtysa i nową Radę Sołecką na kadencje 2012-2016.

W wyborach uczestniczyło 63 mieszkańców. Tak liczna obecność społeczności wiejskiej była władna dokonania wyborów Sołtysa w pierwszym terminie zwołanego zebrania wiejskiego.

W wyniku przeprowadzonych wyborów z pośród trzech kandydatów na Sołtysa został wybrany p. Zbigniew Wierzbicki. Natomiast do Rady Sołeckiej zostali wybrani: p. Justyna Jandziak, p. Małgorzata Nawalska, p. Urszula Skowrońska, p. Andrzej Suski, i p. Robert Wierzbicki.

Nowym władzom Sołectwa Mikolin serdecznie gratulujemy i zyczymy owocnych prac oraz aktywnej postawy wszystkich mieszkańców.