×
Wyszukaj w serwisie
×

„Otwarte Drzwi” w Świetlicy Terapeutycznej

Zawody sportowe w Świetlicy Terapeutycznej

Zajęcia plastyczne w Świetlicy Terapeutycznej

Dyrektor oraz pracownicy Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia świetlicy w dniu 14 grudnia 2007 roku (piątek) w godzinach od 12.00.

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim powstała w 1998 roku w budynku ofiarowanym przez Lions Club w Olofstrom i Brakne Boby w Szwecji jako dar powodziowy i od tego czasu w jej ramach prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży.

W ramach działalności prowadzone są bezpłatne zajęcia:
 dla wszystkich dzieci nieśmiałych nadpobudliwych i agresywnych;
 zajęcia świetlicowe po szkole dla dzieci z klas młodszych i starszych;
 zajęcia i podwieczorek dla dzieci z rodzin pozostających w trudnej sytuacji materialnej;
 kółka zainteresowań;
 zajęcia dla  gimnazjalistów;
 wolontariat;
 poradnictwo specjalistów logopedy, psychologa i pedagoga.

DOCProgram Otwartych drzwi w Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim (67,00KB)

DOCCele Świetlicy Terapeutycznej (25,50KB)