×
Wyszukaj w serwisie
×

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Olimpia Lewin Brzeski

Gmina Lewin Brzeski ogłasza konkursy na dofinansowanie działalności organizacji pożytku publicznego realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych i w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wszelkich informacji na temat konkursów udziela Wydział Oświaty i Spraw Społecznych -  tel. 077 424 66 36.

Ogłoszenia o konkursach do pobrania:

DOCOgłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008 r.

DOCOgłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie konkursu na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2008r.