×
Wyszukaj w serwisie
×

Sprawozdanie z mienia komunalnego w Lewinie Brzeskim

  mieszkanie

W związku z zakończeniem roku kalendarzowego w urzędzie gminy dokonuje się podsumowań działalności za 2007 rok. Jako pierwszy takich podsumowań dokonał Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. W wyniku całorocznych prac sprzedano 26 mieszkań komunalnych oraz nieruchomości gruntowe przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe – 18 działek (1,3 ha), gruntów pod działalność gospodarczą – 10 działek (3,7 ha), grunty pod rekreację – 6 działek (0,1638 ha) i grunty na cele rolne i inne  - 11 działek (0,2919 ha).
Sprzedano także 3 nieruchomości zabudowane garażami w Lewinie Brzeskim, Chróścinie oraz budynek byłej szkoły w Sarnach Małych wraz z gruntem.
W sumie gmina na sprzedaży nieruchomości i dzierżawach uzyskała dochód prawie 2,1 mln złotych.
Największy dochód gmina uzyskała ze sprzedaży 2 działek przemysłowych o powierzchni 2,58 ha przeznaczonych pod rzemiosło o charakterze produkcyjno – usługowym w Lewinie Brzeskim za kwotę 516.780 zł oraz za sprzedaż terenów pod budownictwo wielorodzinne (działka o powierzchni 0,4070 ha) za kwotę 345.000 zł.