×
Wyszukaj w serwisie
×

UWAGA - od dnia 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2007

  pictures

 W dniu 1 stycznia 2008 r. weszło w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (opublikowanego w Dz. U. Nr 251, poz. 1885 w dniu 31 grudnia 2007 r.).
Zmiany klasyfikacji są wynikiem dostosowywania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym. Dodatkowo, ze względu na duże tempo zmian zachodzących we wszystkich obszarach gospodarki oraz szybki rozwój nowych dziedzin, szczególnie tych związanych z usługami i technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, zmiany w ramach PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakości klasyfikacji w kontekście opisywanej rzeczywistości gospodarczej.

Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy dokonują zgłoszenia działalności gospodarczej, począwszy od dnia 2 stycznia 2008 r. otrzymają zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wg nowej klasyfikacji PKD 2007.
W związku z powyższym na wnioskach o wpis do ewidencji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), należy wpisywać nową  klasyfikację zamieszczoną na naszej stronie, oraz na stronie GUS-u (www.stat.gov.pl)

DOCUzasadnienie
PDFPKD 2007
PDFUzasadnienie