×
Wyszukaj w serwisie
×

Lewin Brzeski ponownie nominowany

nominacja w konkursie

sala gimnastyczna w Lewinie

sala gimnastyczna w Lewinie  - wnętrze

W lutym br. gmina Lewin Brzeski wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym MODERNIZACJA ROKU 2007.

Do konkursu, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w 2007 roku i wyróżniających się szczególnymi walorami, gmina zgłosiła nowo powstałą halę gimnastyczną przy Gimnazjum w Lewinie Brzeskim.
Adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną doskonale wpisuje się w ideę konkursu polegającą na propagowaniu i wspieraniu działań ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocji modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji. Konkurs MODERNIZACJA ROKU 2007 promuje: funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków , nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, zachowanie pierwotnych walorów budowli i ochronę dóbr kultury współczesnej.