×
Wyszukaj w serwisie
×

Ekomonia społeczna w rozwoju wsi

Szkolenie W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej

 

Szkolenie W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej

 

Szkolenie W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej

09 kwietnia br. w Urzędzie w Lewinie Brzeskim odbyło się szkolenie prowadzone przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych pn. „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”.

Szkolenie miało na celu przedstawienie najlepszych rozwiązań wprowadzonych przez organizacje pozarządowe w tym zakresie na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Najważniejszymi celami szkolenia były:
-    Uświadomienie czym jest Ekonomia Społeczna i jakie daje możliwości;
-  Wskazanie możliwości prawnych, finansowych (gdzie można pozyskać środki na ES), instytucjonalnych dostępnych w obszarze ES;
- Weryfikacja obszarów problemowych na których warto się skupić – podpowiedzi rozwiązań,
-  Przedstawienie Atlasu Dobrych Praktyk – zawierającego przykłady organizacji (również z naszego podwórka) działających w ramach ES.

W szkoleniu uczestniczyli liderzy „Odnowy Wsi”, oraz Lokalna Grupa Działania „Brzeska Wieś Historyczna.