×
Wyszukaj w serwisie
×

Złóż PIT w Urzędzie w Lewinie

PIT

 

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim na wniosek Urzędu Skarbowego w Brzegu uruchomił - punkt przyjmowania rocznych zeznań podatkowych, w którym można składać zakopertowane zeznania podatkowe do specjalnych skrzynek skarbowych.

Już dzisiaj można będzie złożyć PIT bez potrzeby udawania się do Urzędu Skarbowego w Brzegu.

Punkt przyjmowania zeznań podatkowych znajduje się w Sekretariacie Urzędu i otwarty będzie w dniach:

24 kwietnia 2008
25 kwietnia 2008
28 kwietnia 2008
29 kwietnia 2008
30 kwietnia 2008

w godzinach pracy Urzędu od 7.15-15.15

Adres:
Urzędu Skarbowego w Brzegu
ul. Składowa 2
49-305 Brzeg

Jednocześnie informujemy, iż w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim nie będzie możliwości uregulowania należności względem Urzędu Skarbowego. Wszystkie sprawy finansowe związane z zeznaniami podatkowymi uregulować można w Urzędzie Skarbowym w Brzegu.

Należny do wpłaty podatek dochodowy od osób fizycznych wynikający z zeznania podatkowego można wpłacać również przelewem lub przekazem na podane niżej konto Urzędu Skarbowego w Brzegu :
NBP O/O Opole 28 1010 140 100 47 89 22 23 000000.