×
Wyszukaj w serwisie
×

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Beata Hargot
kierownik wydziału
77 424 66 34

Anna Jasińska
inspektor
77 424 66 36

Anna Poźniak
inspektor
77 424 66 36

Alicja Brychcy
inspektor
77 424 66 36

Tutaj możesz załatwić następujące sprawy:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 • wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej;
 • zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
 • zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • uzyskanie odpisu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • uzyskanie informacji z ewidencji działalności gospodarczej;
 • stypendium szkolne (pomoc materialna o charakterze socjalnym);
 • zasiłek szkolny (pomoc materialna o charakterze socjalnym);
 • uzyskanie zezwolenia na sprzedaż, podawanie oraz wyprzedaż napojów alkoholowych;
 • uzyskanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwolenia;
 • uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • sprawy związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych;
 • sprawy związane ze sportem gminnym;
 • sprawy związane z obsługą finansową przedszkoli i Świetlicy Terapeutycznej;
 • otrzymać zgodę na organizowanie jednorazowych zabaw, zgromadzeń i zbiórek publicznych;
 • dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika;
 • przygotowywanie informacji dla środków masowego przekazu;
 • przekazywanie informacji o pracy samorządu i jednostek organizacyjnych gminy do gazet lokalnych, radia, telewizji regionalnej;
 • administrowanie, prowadzenie i aktualizacja stron internetowych gminy;
 • administrowanie, prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej gminy;
 • obsługę spraw wynikających z kontaktów z partnerami zagranicznymi;
 • sprawy związane z działalnością z Centrum Informacji Europejskiej w Lewinie Brzeskim;
 • opracowywanie materiałów promocyjnych gminy.

Więcej informacji: www.bip.lewin-brzeski.pl