×
Wyszukaj w serwisie
×

Wydział Budownictwa i Inwestycji

Marcin Kulesza
kierownik wydziału
77 424 66 32

Patrycja Szczepkowska
inspektor
77 424 66 37
p.szczepkowska@lewin-brzeski.pl

Anna Chojnacka
inspektor
77 424 66 37

Anna Foryś
inspektor
77 424 66 48

Rafał Poziemski
inspektor
77 424 66 48

Załatwiane sprawy:

  • wypis i wyrys lub zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy Lewin Brzeski;
  • wypis i wyrys lub zaświadczenie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski;
  • decyzja o warunkach zabudowy terenu;
  • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • opinia o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego wstępnego podziału działki;
  • wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji: www.bip.lewin-brzeski.pl