×
Wyszukaj w serwisie
×

Wydział Budownictwa i Inwestycji

Marcin Kulesza
kierownik wydziału
77 424 66 32

 Aleksandra Skrzydlewska
inspektor
77 424 66 37

Anna Harasimiuk
inspektor
77 424 66 37

Anna Foryś
inspektor
77 424 66 48

Rafał Poziemski
inspektor
77 424 66 48

Załatwiane sprawy:

  • wypis i wyrys lub zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy Lewin Brzeski;
  • wypis i wyrys lub zaświadczenie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski;
  • decyzja o warunkach zabudowy terenu;
  • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • opinia o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego wstępnego podziału działki;
  • wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji: www.bip.lewin-brzeski.pl