×
Wyszukaj w serwisie
×

Wydział Podatkowy

Aleksandra Lipka
kierownik wydziału
77 424 66 33
 

Ewelina Cierpisz
inspektor
77 424 66 35

Anna Uchmanowicz
inspektor
77 424 66 35

Anna Stojak
inspektor
77 424 66 35

Anna Łabudzińska
inspektor
 77 424 66 33
                                  

Załatwiane sprawy:

• podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym - pokój nr 6, tel. 77 424 66 35; 
• innymi należnościami, podatkami i opłatami lokalnymi - pokój nr 6, tel. 77 424 66 35;
• wydaniem zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, o powierzchni fizycznej gospodarstwa, ilości hektarów przeliczeniowych i inne wynikające z prowadzonej przez organ ewidencji podatkowej - pokój nr 6, tel. 77 424 66 35;
• wydaniem zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, zezwolenie na wykreślenie hipoteki - pokój nr 7, tel. 77 424 66 33;
• windykacją należności podatkowych i opłat - pokój nr 6 i 7, tel. 77 424 66 49, 77 424 66 33.

Więcej informacji: www.bip.lewin-brzeski.pl