×
Wyszukaj w serwisie
×

Wydział Podatkowy

Aleksandra Lipka
kierownik wydziału
77 424 66 33
 

Ewelina Cierpisz
inspektor
77 424 66 35
 

Anna Uchmanowicz
inspektor
77 424 66 35
 

Anna Stojak
inspektor
77 424 66 49
 

Mariola Kowalska
inspektor
77 424 66 33
 

Tutaj możesz załatwić następujące sprawy:

  • podatek od nieruchomości, rolny i leśny - pokój nr 6, tel. 77 424 66 35;
  • wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, o powierzchni fizycznej gospodarstwa, ilości hektarów przeliczeniowych i innych wynikających z prowadzonej przez organ podatkowy ewidencji podatkowej - pokój nr 6, tel. 77 424 66 35;
  • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, zezwoleń na wykreślenie hipoteki przymusowej - pokój nr 7, tel. 77 424 66 33;
  • windykacja należności podatkowych i opłat, podatek od środków transportowych, zwrot podatku akcyzowego, opłata skarbowa - pokój nr 6 i 7, tel. 77 424 66 49, 77 424 66 33.

Więcej informacji: www.bip.lewin-brzeski.pl